ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุเรื่องวันไตโลก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอนามัย 62 ปี
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ "ลดเค็ม ลดโรค"
อ่าน 281 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ เข้าร่วมประชุม video conference กรมอนามัย ช่วงเช้าบรรยายปาฐกถาพิเศษ ช่วงบ่าย ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ร่วมถ่ายวิดิทัศน์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" พร้อมด้วยนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยศูนย์อนามัยที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะนิเทศติดตามงาน ณ ศูนย์อนามัยที่ 11
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดประชุมพัฒนาคุณภาพ ระบบติดตามประเมินผล ยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย
อบต.โคกกลอย จังพังงา จัดโครงการชุมชนไร้ถังหวังลดขยะในชุมชน
สสจ. พังงาจัดมหกรรมไทเก๊กส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีรับการประเมินโครงการโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี
Bird's Eye View ep 89 สุดยอดส้วม วัดดอน
Bird's Eye View ep 88 สุดยอดส้วม เขต11 ณ ร้านอาหารกันเอง 2
Bird's Eye View ep 87 สุดยอดส้วมเขต11 ณ ปั้มน้ำมัน ปตท. ภูเก็ต
อาเซี่ยน ไทย - ลาว จับมือ สร้างงานอาหารปลอดภัย
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ขอชื่อนชมเจ้าหน้าที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัยปี 2557
อ่าน 246 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมประเมินตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC)
อ่าน 217 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแก่บุคลากรและภาคีเครือข่าอยองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุในเขต 10
อ่าน 175 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมศึกษาดูงานด้านการเกษตรเพื่อนำมาต่อยอดในโครงการพัฒนาศูนยืเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
อ่าน 217 ครั้ง
แพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ให้สัมภาษณ์เรื่องลดเค็มครึ่งหนึ่งคนไทยห่างไกลโรค
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รณรงค์ “ลดเค็ม..ลดโรค”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 [200] 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข