ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
Like Talk Aaword Seson 3
อ่าน 1 ครั้ง
จัดประชุม โครงการลดอัตราความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลต เขต 12 ปี 2560
อ่าน 2 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รับประกาศเกียรติคุณผลงาน
อ่าน 18 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาบริการภาครัฐ
อ่าน 18 ครั้ง
ศอ.7 จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ “การป้องกันอัคคีภัย” ปี 2560
ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 "พัฒนาเด็กปฐมวัยไทย อนาคตที่น่าห่วง"
อ่าน 16 ครั้ง
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 6 รับรางวัล "ประพฤติตนชอบด้วยความสุจริต"
อ่าน 18 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ลงประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
อ่าน 19 ครั้ง
ศอ.7 ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานปี 60 และจัดทำแผนปฏิบัติการปี 61
การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1 ปี 2560
อ่าน 180 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่าน 165 ครั้ง
โครงการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริมระบบเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือเยาวชนฯ
อ่าน 160 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมเยี่ยมเสริมพลังติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ
อ่าน 159 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย รอบ 12 เดือน
บรรยายพิเศษ Lift Course Aproach to Health และการประยุกต์ใช้ A2IM ในการส่งเสริมสุขภาพ
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุม มหกรรมวิชาการ “การพัฒนาสุขภาพนักเรียนสู่เด็กไทย 4.0 ”
ศอ.10 อุบลฯ ทีมประเมินเยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน YFHS ละ DRH ณ โรงพยาบาลดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่จัดประชุมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
อ่าน 49 ครั้ง
ศอ.10 อุบลฯและทีมประเมินเยี่ยมเสริมพลังตามมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข