ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กระทรวงสาธารณสุข พบปะยามเช้า
อ่าน 99 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ให้ความรู้เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย
อ่าน 110 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุมทิศทางการขับเคลื่อนอนุกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรม รดน้ำขอพร ย้อนสิ่งดีดี เนื่องในวันสงกรานต์
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุ ตำบลนาป่า
อ่าน 228 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รณรงค์ล้างส้วมรับวันสงกรานต์
อ่าน 91 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบประปาในการพัฒนาคุณภาพน้ำ ประปาดื่มได้
อ่าน 73 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ วันที่ 1 เมษายน 2556
อ่าน 94 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมในงานแถลงข่าว “ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์”
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดเชียงใหม่
อ่าน 126 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ "รวมใจคนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้า" ตามนโยบายประหยัดพลังงาน 3ป.
อ่าน 100 ครั้ง
คณะศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดกิจกรรมทำความสะอาดส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์
ศูนย์อนามัยที่ ๑ และภาคีเครือข่ายเขต ๑ รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ๑-๗ เมษายน ๒๕๕๖
ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดกิจกรรม ๕ส. รณรงค์ทำความสะอาดบริเวณอาคาร, สถานที่ทำงาน, บ้านพักเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ
ศูนย์อนามัยที่ 4 จัดการอบรม เรื่อง การดูแลเด็กให้เหมาะกับแต่ละช่วงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ประจำปี 2556 จังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ดำเนินการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ณ จังหวัดตาก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ดำเนินการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ณ จังหวัดสุโขทัย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 [202] 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข