ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
อ่าน 229 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตลาดสดหน้าซื้อ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NRPM
อ่าน 215 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และเขียนรายงานเพื่อการทำ R2R
อ่าน 243 ครั้ง
ภัยหนาวป้องกันได้ งดดื่มสุรา สวมเสื้อผ้าหนาให้อบอุ่น
รู้ทันโรค ก่อนเปิดบ้านต้อนรับ AEC
"สุขภาพ" กับสถานการณ์ทางการเมือง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา แสดงความยินดีกับเครือข่าย สาธารณสุขเขต 12 รับโล่เกียรติคุณ ในงานสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556
อ่าน 221 ครั้ง
“ สานสัมพันธ์ท้องถิ่นภาคี สร้างสุขภาพดีเด็กไทย ” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการกู้ชีพขั้นสูง ตามแนวเวชปฏิบัติ 2010
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "ระบบสารสนเทศและช่องทางการติดต่อสื่อสาร"
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนราชการ
ศูนย์อนามัยที่ ๑ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาสตร์และการแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล)
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
อ่าน 283 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางบุษบา เตชาชัยนิรันดร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการ
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง และสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่เขต 12 ตรวจเยี่ยมตลาดสดผังเมือง 4 ยะลา พร้อมชูนโยบาย "ล้างผักปลอดสารพิษ พิชิตมะเร็งเต้านม"
อ่าน 270 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับ นางบุษบา เตชาชัยนิรันดร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการได้รับรางวัลเกรียติคุณผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ประจำปี 2556
5 ธันวา มหาราช ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
อ่าน 284 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ นิเทศติดตามและประเมินศูนย์การเรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
อ่าน 213 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 [203] 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข