ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ ๑ นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมแจกเอกสารให้ความรู้แก่ประชาชน ในงาน "พม. เสริมพลังคนพิการ...สร้างชุมชนเข้มแข็ง" ณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี เชิญ 6 กรมวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการโครงการลงสู่พื้นที่ 8 จังหวัดรับผิดชอบ
สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร่วมกิจกรรม สัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ ๑ ทำ ๕ส เนื่องในวันสัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดเสวนา เรื่อง สุขภาพแม่และเด็ก
อ่าน 261 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดกิจกรรม 5 ส เนื่องในสัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในเทศกาลลอยกระทง
อ่าน 226 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่11 กรมอนามัย จัดประชุม พัฒนา 11/7 Family Model
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ห่วงใยประชาชนข้อเข่าเสื่อมจากการใช้ส้วมนั่งยอง พร้อมส่งเหจ้าที่ให้ความรู้ พร้อมเผยเกณฑ์ส้วมสาธารณะมาตรฐานปีล่าสุด
อ่าน 295 ครั้ง
ลำยอง กับพฤติกรรม ความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ล้างถังพักน้ำชุมชนห้วยหมากลาง
ขุนเขา ชนเผา และสายธาร กับการแก้ไขปัญหา หมอกควันและมลพิษทางอากาศ
พ่อจ๋า ช่วยทำคลอดและกอดหนู
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ร่วมกับ ศศช.ยองแหละ จัด Big cleaning day
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูงจัดประชุมคณะกรรมการ กพว.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ได้รับมอบเงิน 50,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง
กิจกรรมปลูกกล้วยน้ำว้าศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ขอเชิญเจ้าหน้าและทุกคนที่มีใจรักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรม
ครบ 44 ปี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการอบรมการวางแผนเชิงยุทธศาตร์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 [206] 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข