ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 ใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 118 ครั้ง
สสจ.พังงาจัดโครงการสร้างกระแสการมีส่วนร่วมในการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น
อ.ท่าศาลาจัดตั้งศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้พิการในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่
ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพที่เตรียม อ.คุระบุรี จ.พังงา
มหรรมไทเก็ก จังหวัดพังงา ปี 2556
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดประชุมทวิภาคีการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยไทย-ลาว พร้อมก้าวสู่อาเซียน
อ่าน 71 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 5
ศูนย์อนามัยที่ 3 เข้าร่วม "มหกรรม สุขภาพดี หุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วยฮูลาฮูป"
อ่าน 144 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เยิ่ยมเสริมพลังโดยการ Internal Site Visit
อ่าน 91 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และค่ากลางฯ
อ่าน 109 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดงาน Big Cleaning Day
อ่าน 116 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รุกด้านผู้ประเมินพัฒนาการเด็กกลุ่มนครชัยบุรินทร์ จัดอบรมเพื่ออนาคตของชาติเติบโตสมวัย ต้อนรับการก้าวเข้าสู่ AEC
อ่าน 143 ครั้ง
การแข่งขัน กีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 34
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดทำโครงการพัฒนาตำบลสุขภาพ จังหวัดนครนายก ปี 2556
อ่าน 102 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวภูทับเบิก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมโครงการ "พิษณุโลก เมืองสวยใส ไร้มลพิษ"
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ผนึกกำลัง 2 กระทรวงยักษ์ใหญ่ คุมของหวาน น้ำอัดลม ต้านโรคในโรงเรียน
อ่าน 112 ครั้ง
สารคดีสั้น Bird's Eye View ep38 ตอน มหกรรมหุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วยฮูลาฮุป จ.สุราษฏร์ธานี
สารคดีสั้น Bird's Eye View ep37 ตอน มหกรรมหุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วยฮูลาฮุป จ.ชุมพร
สารคดีสั้น Bird's Eye View ep36 ตอน ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลถ้า อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 [208] 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข