ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรมอนามัย โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ยาสามัญประบ้าน และชุดนายสะอาด แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอบางบาล และอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๑ และสถานอนามัยเด็กกลาง
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๕๖ และเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการผลการดำเนินงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รับการประเมินรับรองระดับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 2
อ่าน 249 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข เยี่ยมชมให้คำแนะนำศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
ศูนย์อนามัยที่ 1 ประเมินตำบลนมแม่ วันที่ 30 ก.ย.2556
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประเมินตำบลนมแม่ 20 ก.ย.2556
SERT 07 UBON ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จับมือ สสจ.ชัยภูมิ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมสำรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 302 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ส่งทีมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี จัดงานเลี้ยงเกษียณ
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 192 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล
อ่าน 590 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เดินหน้าออกพื้นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุรินทร์อย่างต่อเนื่อง พร้อมสำรวจสภาพอนามัยส่ิงแวดล้อม และการดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย
อ่าน 209 ครั้ง
ต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่าน 231 ครั้ง
รางวัลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 เขต 12
อ่าน 266 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ตรวจเช็คสภาพบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมวัน CAR FREE DAY
อ่าน 195 ครั้ง
วันมหิดล 24 กันยายน
อ่าน 435 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ลดโรค เพิ่มสุข บ้านหาดเสี้ยว

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 [209] 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข