ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี "การดำเนินงานการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี"
อ่าน 229 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมทำบุญ
อ่าน 198 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
อ่าน 307 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ต้อนรับ สสจ.มหาสารคาม ดูงานคลินิกเพื่อนวัยรุ่น
อ่าน 182 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เข้าร่วมประชุม video conference ในหัวข้อเรื่อง "โรงพยาบาลจะออกนอกระบบหรือไม่"
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมวิชาการเรื่อง “เทคนิคการสอนแบบ BBL” เพื่อพัฒนาสมองเด็ก โดยศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ บุญเกิด และอาจารย์ อารีรัตน์ ธะวะกัญจานกิจ
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับอำเภอตากฟ้า เปิดตัว “อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว”
อ่าน 4307 ครั้ง
“การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ” จากกิจการโรงโม่หิน
อ่าน 462 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจง “ก้าวสู่..อำเภออนามัยเจริญพันธุ์”
อ่าน 271 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุม “การสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่น” จ.อุทัยธานี
อ่าน 227 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุม “การพัฒนาระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อม”
อ่าน 208 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับ สสจ.ชัยนาท ตรวจมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ
อ่าน 269 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับ สสจ.อุทัยธานี ตรวจประเมินตลาดสด น่าซื้อ
อ่าน 330 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับ สสจ.นครสวรรค์ ตรวจประเมินระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับท้องถิ่น
อ่าน 341 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ตรวจประเมินระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับท้องถิ่น
อ่าน 316 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ จ.กำแพงเพชร
อ่าน 204 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดเวทีประชาคม มุ่งสู่อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว จ.พิจิตร
อ่าน 201 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อ่าน 4772 ครั้ง
เข้าพรรษา ลดอ้วน สร้างบุญ : ได้บุญล้นใจ คนไทยลดอ้วน ปีที่ 2
อ่าน 177 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 [209] 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข