ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น กับ กีฬา นครดอกบัวอนามัยเกมส์
สาระ สาธารณะ "ตรุษจีนปีนี้ รู้จักเลือก รู้จักกิน ปลอดภัยต่อสุขภาพ"
อ่าน 436 ครั้ง
เรื่องเล่า...เร้าพลัง ประจำเดือนมกราคม 2557
อ่าน 442 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เทคนิคการบริการด้วยหัวใจ หวังยกระดับพร้อมสร้างความประทับใจในการบริการของหน่วยงงาน
อ่าน 201 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ เข้าร่วมประชุม Video Conference เรื่อง การสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากแพทย์ประจำบ้าน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ และสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ร่วมกับเครือข่ายระดับจังหวัด ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เตรียมความพร้อมและติดตามการพัฒนาส้วม เพื่อรอรับการประเมินส้วม ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ สู่สุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๕๖ ระดับประเทศ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรมปีใหม่ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
อ่าน 306 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม "ครบรอบ 49 ปี การก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่"
อ่าน 229 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นครบวงจร
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การดำเนิน กิจกรรม 5 ส.
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมสำรวจสถานการณ์เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายและ AEC
เลี่ยงภัยตรุษจีน เลี่ยง 5 อันตราย
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดรายการวิทยุให้ความรู้เรื่องการเลือกซื้ออาหารไหว้ ในวันตรุษจีน
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขัน กีฬานครดอกบัวอนามัยเกมส์
อ่าน 281 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ และผู้บริหารกรมอนามัย ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 314 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ เข้าร่วม "นครดอกบัวอนามัยเกมส์ ๕๗" ณ ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ ๑ รณรงค์ ตรุษจีนนี้ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมบูรณาการแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 [210] 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข