ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานเด็กไทย สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฉลาด
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมพัฒนาการจัดการสิ่งปฏิกูลป้องกันปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
อ่าน 42 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมสร้างพลังเครือข่ายฯโรงเรียนต้นแบบจัดการอาหาร ภายใต้โครงการเด็กไทยแก้มใส
อ่าน 44 ครั้ง
นายแพทย์ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการ 1 ตำบล 1 แอโรบิค 2560 หลักสูตร Line Dance จ.ภูเก็ต
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดงานมหกรรมรณรงค์ส่งเสริมสาวไทยแก้มแดงมีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับการนิเทศจากกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2560
อ่าน 58 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพ่อแม่เพื่อลูกรัก สุขภาพดี สมองดี อารมณ์ดี เตรียมพร้อมเรียนรู้
ศอ.7 รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
เยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 9 และ10 จ.อุบลฯ
ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ จ.อุบลฯ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : ศอช. ร่วมปลูกต้นไม้ในงาน ดอกไม้หลากสีที่นี่ลำปาง
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : ศอช. จับมือ สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็น
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : บุคลากรศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ฯ รับมอบโล่รางวัล “นักสุขศึกษาดีเด่น”
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ยินดีต้อนรับนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเสริมพลังและนิเทศงาน
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ฝึกอบรม การอบรมการดูแลผู้สูงอายุ 18 ชั่วโมง
ศอ.7 จัดการประชุม PP&P Excellence Forum ภาคอีสาน
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน เปิดการประชุม PP&P Excellence forum ภาคใต้
ศอ. 7 จัดกิจกรรม… ตามแนวคิดจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ ครั้งที่ 1
ศอ.7 รับการนิเทศจากกรมอนามัย
ศอ.6 ร่วมงานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ เด็กไทยแก้มใส สาวไทยแก้มแดง เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข