ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศอ.6 ร่วมกับ สสจ.สมุทรปราการ ประชุมส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน
อ่าน 33 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับเขต
อ่าน 49 ครั้ง
ศอ.6 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "อคาเดมิค โชว์ แอนด์ แชร์ 2016" โรงเรียนบ้านส่วน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี
อ่าน 29 ครั้ง
ศอ.6 ร่วมประชุมบูรณาการงานศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 38 ครั้ง
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์ในชุมชน
อ่าน 32 ครั้ง
ศอ.6 ประชุมพัฒนาตำบลต้นแบบด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว
อ่าน 26 ครั้ง
ศอ.6 จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานดรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จ.สระแก้ว, จันทบุรี, ตราด
อ่าน 28 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 สำรวจพื้นที่การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
อ่าน 49 ครั้ง
ศอ.6 ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี รณรงค์ส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง
อ่าน 42 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยม Project Manager ระดับจังหวัด
อ่าน 68 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศอ.6
อ่าน 60 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี อบรมฝึกซ้อมและแผนป้องกันอัคภัยแก่จนท.
อ่าน 54 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพ
อ่าน 41 ครั้ง
รองอธิบดีกรมอนามัยเยี่ยมดูผลงาน อสม.ภาคเหนือ เพื่อคัดเลือกระดับชาติ
อ่าน 37 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "พัฒนาการศักยภาพการดำเนินงานห้องคลอดในภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม ในเขตสุขภาพที่ 3
อ่าน 30 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
อ่าน 37 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เรียนรู้ เรื่องเล่า (The storytelling for learning)
อ่าน 43 ครั้ง
กรมอนามัย เยี่ยมชมความสำเร็จพื้นที่อำเภออนามัยเจริญพันธุ์ จันทบุรี
อ่าน 35 ครั้ง
ศอ.7 ฟื้นฟูความรู้ "เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย"
ศอ.7 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดพิชิตเด็กไทยแก้มใส

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข