ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ไปศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และคลินิก DPAC ที่ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคลินกิ DPAC คุณภาพและองค์กรตนแบบไร้พุง
อ่าน 234 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา สานต่อโครงการมหกรรมฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์
อ่าน 156496 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดตลาดนัดความรู้
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รับการประกาศเกียรติคุณในผลการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่นฯ
อ่าน 207 ครั้ง
โดยนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดประชุมคณะทำงาน "อำเภอสุขภาพดี ๘๐ ปียังแจ๋ว" เพื่อเตรียมความพร้อม
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ จัดประชุมปฎิบัติการมหกรรมอำเภอสุขภาพดี ๘๐ ปียังแจ๋ว โดยมี นพ.เจษฏา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
ศูนย์อนามัยที่ ๑ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน (สอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๓ -๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖)
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
สสอ.พิปูน ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน สสอ.ระดับเขต
กรมอนามัย จับมือ สสอ.ภาคใต้ ขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี 80ปี ยังแจ๋ว
สสอ.พิปูน ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน สสอ.ระดับภาค
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ผุดกิจกรรม "ลดน้ำหนัก สร้างบุญ สร้างสุขภาพ" หวังปรับพฤติกรรมป้องกันและลดโรคเรื้อรังด้วยการทำความดีช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
อ่าน 328 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 81 พรรษาวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ในรายการ ผู้หญิง ถึง ผู้หญิง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการงานอนามัยยแม่และเด็กระดับเขต พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 คุณภาพของงานอนามัยแม่และเด็ก : สิ่งท้าทายและความคาดหวัง
อ่าน 206 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "รณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / สัปดาห์ป้องกันมะเร็วปากมดลูก / ทุกเืดือนตรวจถันย์ฉันไม่กลัวมะเร็ง ประจำปี 2556"
อ่าน 298 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 (รอบเย็น)
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 (รอบเช้า)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 [217] 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข