ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
อ่าน 234 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมจันิทรรศการและสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
อ่าน 229 ครั้ง
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ อบรมการป้องกันภัยพิบัติและซ้อมแผนอัคคีภัยสำหรับบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 584 ครั้ง
สสจ.ระนองจัดประชุมความร่วมมือควบคุมโรคไทย - พม่า
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการเรื่อง "ความสมดุลทางสุขภาพจิตและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง "
อ่าน 202 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดอบรมบุคลากรทางการพยาบาล สาธารณสุข และเครือข่าย เรื่อง การดูแลเด็กเป็นรายบุคคล
อ่าน 247 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดอบรมบุคลากรสาธารณสุข เรื่องการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล Case management
ศูนย์อนามัยที่ 7 ประเมินรับรองคุณภาพชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ระดับเขต
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากร สอนการออกกำลังกายที่ถูกต้อง และเหมาะสมในวิถีชีวิต ตามโครงการออกกำลังกายวันละนิดพิชิตโรค
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
อ่าน 313 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี ระหว่างศูนย์วิชาการที่รับผิดชอบพื้นที่เขต ๑
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ ประชุมแลกเปลี่ยนการคิดประเมินค่างานทันตแพทย์ (p4p)
สถานที่ศึกษาดูงาน วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ของการประชุมเชิงวิชาการ "เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อกลไกการกำกับดูแล(Regulation)ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคกลางครั้งที่ ๓
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรม “การบำบัดผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินโดยใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม” รุ่นที่ 3
ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการอำเภอสุขภาพดีระหว่างกลุ่มงานของศูนย์อนามัยที่ ๑
คณะศึกษาดูงานจากบ้านเด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี เยี่ยมชมอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ ๑
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดฟื้นฟูความรู้ “การดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ.”
อ่าน 477 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
อ่าน 1128 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รับเครื่องช่วยหายใจ จากกองทุน “เรื่องเล่าเช้านี้ เพื่อลมหายใจ” ในโอกาสครบรอบ 10ปี ของรายการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 [217] 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข