ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ บูรณาการแผนงาน/โครงการปี 2556
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดพิธีสงฆ์ทำบุญปีใหม่
เจ้าหน้าที่ฯศูนย์อนามัยที่1 ขอพรปีใหม่ ในหน่วยงาน
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดอบรม การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการให้การปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลลี้
อ่าน 136 ครั้ง
ชมรมจริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะในหัวข้อ "เสวนา...ธรรม"
อ่าน 108 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2555
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมเรื่อง "การดูแลเด็กให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ"
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาโรคอ้วนจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 5 โึคราช ผนึกกำลังร่วมศูนย์อนามัยที่ 6 และ 7 จัดประชุมวิชาการท้องถิ่นอิสานน่าอยู่ ครั้งที่ 4 "ท้องถิ่นสุขภาพดี สู่วิถีพอเพียง"
อ่าน 107 ครั้ง
สานสัมพันธ์ ฉันท์น้องพี่ กีฬาสีประจำปี 2555 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 108 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2556
อ่าน 118 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดการประกวดคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กดีเด่นระดับเขต
อ่าน 122 ครั้ง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.คลองน้อยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพต้นแบบระดับตำบล
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง สร้างห้องสุขาต้นแบบ ณ บ้านห้วยเฮี๊ยะ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) สัมภาษณ์และถอดประสบการณ์การทำน้ำยาเอนกประสงค์และจักรยานบดรีดใบไม้ ณ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูงเดินหน้าโครงการวิจัย สร้างความสัมพันธ์กับ สสจ.เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรม เรื่อง การให้บริการดูแลสุขภาพเด็กในชุมชน
รายการ Bird's Eye View ep 29 ปั่นรักษ์โลก 80 ปียังแจ๋ว
รายการ Bird's Eye View ep 28 สูงวัยที่พังงา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 [219] 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข