ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมพิธีย้ายองค์หลวงพ่อพุทธชินราช
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2556
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม เพื่อศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี สร้างคู่มือพัฒนาแนวทางการให้บริการในคลีนิคไร้พุง
อ่าน 184 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ร่วมนำเสนอผลงานด้านอนามัยการเจริญพันธ์ของชาวไทยภูเขา
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสอดรับกับสังคมของไทยในอนาคต
อ่าน 252 ครั้ง
ประกวด "บ้านสะอาด ปราศจากโรค" กระตุ้นชาวไทยภูเขา รักษ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้และการฝึกทักษะการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์เด็กเล็ก และ ตำบลนมแม่
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดเขาวง อ.พระพุทธบาท สระบุรี
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ถอดบทเรียนวิทยกรกระบวนการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สสจ.อำนาจเจริญ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะนิเทศงานกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดอบรม “พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก สังกัด อปท.” รุ่นที่ ๑
อ่าน 240 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรสอนการออกกำลังกาย
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อนเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ๓ ตำแหน่ง (รับสมัคร ๑๙ กรกฏาคม - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ)
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตรวจสมรรถภาพร่างกายบุคลากร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
อ่าน 270 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ โดยกลุ่มการจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ จัดการประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ เรื่อง "การดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [220] 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข