ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศอ.6 ขอแสดงความยินดี นพ.พนิต โล่เถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 เข้ารับโล่รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2559
นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ปี 2560
อ่าน 173 ครั้ง
ศอ.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรับบโลธร จังหวัดชลบุรี
อ่าน 37 ครั้ง
ศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 6 ร่วมมือ ระดมความคิด แผน PP Excellence 20 ปี เพื่อประชาชน สุขภาพดี
อ่าน 45 ครั้ง
ศอ.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงาน สส./สวล. ด้วยการจัดการค่ากลางในพื้นที่ตำบลต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 43 ครั้ง
ศอ.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการค่ากลาง" เขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 36 ครั้ง
ศอ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่เพื่อลูกรัก "สุขภาพดี สมองดี มีความสุข"
อ่าน 33 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เข้าประกวด "เรื่องเล่าเร้าพลัง สร้างสรรค์กรมอนามัย ครั้งที่ 2"
อ่าน 33 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "เวทีเล่าสูวิชาการ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม journal Club"
อ่าน 33 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ส่งทีมวิทยากร จัดอบรม 7 ภารกิจพิชิตพุง เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อ่าน 41 ครั้ง
รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะ นิเทศงานศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ฯ
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบรี จัดประชุมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศระดับเขตสุขภาพที่ 4 PP Excellence
สสจ.โคราช จับมือ ศูนย์อนามัยที่ 9 อบรม CM รุ่น 4
อ่าน 26 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนพ่อแม่เพื่อลูกรัก สุขภาพดี สมองดี อารมณ์ดี มีความสุข แก่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ
การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2560
อ่าน 33 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักนักเรียน ครู ข
อ่าน 21 ครั้ง
ศอ.7 ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กลุ่มผู้สูงอายุ
ศอ.7 จัดสัมมนาและศึกษาดูงานธรรมะ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข