ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
Bird's Eye View ep 21 ตอน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรโรงเรียนบ้านท่าขนอน จ.สุราษฏร์ธานี ออกอากาศทาง NBTนครศรีฯและสุราษฏร์ธานี เวลา8.00-9.00 น.
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา บริการฉีดวัคซีนโรคคอตีบ พร้อมแนะวิธีเฝ้าระวัง เพราะเป็นโรคระบาดร้ายแรงและรวดเร็วทำให้เสียชีวิตได้
อ่าน 347 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัย ถวายป้ายรับรองมาตรฐาน HASให้กับวัด พร้อมมอบโถส้วมแบบให้ขาให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ จ.สกลนคร
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ต้อนรับ รพ.บุรีรัมย์ ดูงานคลินิกเพื่อนวัยรุ่นและคลินิกทางเลือก
อ่าน 100 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดอบรม หลักสูตรพัฒนาทีมงานศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น
อ่าน 93 ครั้ง
ศูนย์วิชาการเขต 12 เยี่ยมเสริมพลัง...เมืองสุขภาพดี จังหวัดพัทลุง
อ่าน 126 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ทำการศึกษารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมสนับสนุน โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จ.ราชบุรี
อ่าน 126 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมในมหกรรมรวมพลังสตรีไทยต้านภัยมะเร็งเต้านม จ.สมุทรสงคราม
กรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ร่วมออกบูธ "มหกรรมรวมพลังใจสัญจร ครั้งที่ ๒" อบต.บางบัวทอง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมประชาคมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสร้างสรรค์ของวัยรุ่น จ.ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี รับคณะศึกษาดูงานการจัดการของเสียจากโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมประชาคมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสร้างสรรค์ของวัยรุ่น จ.กาญจนบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมประชาคมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสร้างสรรค์ของวัยรุ่น จ.เพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ จัดทำโครงการ "ศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมของท้องถิ่นสำหรับคลินิกเอกชน"
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา แนะแนวทาง เตรียมตัวสู้หวัด....รับปลายฝนต้นหนาวด้วยวิธีธรรมชาติ
อ่าน 105 ครั้ง
สสอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ศึกษาดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2556
อ่าน 94 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมงาน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2555"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 [221] 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข