ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเดือนรอมฎอน
อ่าน 831 ครั้ง
ตำบลกระโสมจัดมหกรรมนมแม่เพื่อ ก้าวสู่...ตำบลนมแม่
จังหวัดพังงารับการประกวดตัดสินจังหวัด TO BE NUMBER ONE1
นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัยตรวจราชการและนิเทศงาน ณ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
สารคดีสั้น Bird'sEyeView ep55 สุดยอดเพชรโรงเรียนบ้านคลองยาง ตอนที่ 1 ออกอากาศ 5 กค.56 เวลา 08.00-09.00 น. ทาง NBT
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ต้อนรับรองอธิบดีกรมอนามัยและคณะนิเทศงานกรมอนามัย
อ่าน 239 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ต้อนรับรองอธิบดีกรมอนามัยและคณะนิเทศงานกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมวิชาการ “Research Ethics” ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ในเครือข่ายบริการที่ 3
อ่าน 1406 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรอบรมแกนนำการปรับเปลี่ยนสุขภาพในบุคลากร ครั้งที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพัฒนาโรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
แนะชุมชนชาวไทยภูเขา รักษ์สุขภาพอนามัย คัดแยกขยะ และใช้ถุงผ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัย
อ่าน 285 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ยินดีต้อนรับ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้นิเทศงาน กรมอนามัย
อ่าน 903 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายเพื่อติดตามการดำเนินงาน อำเภอสุขภาพดี “80 ปียังแจ๋ว” และตำบลการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว/วัดส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จับมือเครือข่ายจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
อ่าน 246 ครั้ง
คณะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากประเทศบังคลาเทศ ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมประเมินด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขตพื้นที่บริการที่ 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรอบรมแกนนำการปรับเปลี่ยนสุขภาพในบุคลากร
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลชา ต้อนรับคณะนิเเทศงานจากกรมอนามัย
อ่าน 247 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 [221] 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข