ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ตรวจเช็คสภาพบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมวัน CAR FREE DAY
อ่าน 217 ครั้ง
วันมหิดล 24 กันยายน
อ่าน 480 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ลดโรค เพิ่มสุข บ้านหาดเสี้ยว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ตรวจสุขภาพให้ข้าราชการตำรวจเกษียณ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการดูแลเด็กในชุมชน(812.)
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุม สปรร. ขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 56
อ่าน 257 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดพิธีถวายสักการะ และราชสดุดี พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่าราชบุรี จัดงานกิจกรรม รำลึก 100 ปี สโมสรเสือป่าราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอกฯ
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2556
อ่าน 353 ครั้ง
Bird Eye View ep 66 ท่าศาลา สานพลังเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้พิการ
Bird Eye View ep 65 ภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก
Bird Eye View ep 64 ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี จังหวัดพังงา
Bird Eye View ep 63 มหกรรมอาหารพื้นบ้าน อ.ชัยบุรี
Bird Eye View ep 62 อำเภอพิปูน สุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอสุขภาพดี จัดแสดงนิทรรศการ “อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว เขต 11
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมกลยุทธ์การเขียนข่าวเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชายแดนระหว่างไทย และเมียนมาร์เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2 ครั้งที่ 2/2556
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 [224] 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข