ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเต้นแอโรบิกขั้นพื้นฐาน แก่กลุ่มภาคีเครือข่าย
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการอบรมอาชีวอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อกลไกการกำกับดูแล ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ดำเนินการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
ปิ่นโตสุขภาพที่วัดปะเต อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ตำบลนมแม่ "โคกยางรวมใจ สานสายใยรักแห่งครอบครัว" อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอ เพื่อกลไกการกำกับดูแล (Regulation) ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ" ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์
มหกรรมอาหาร "เมืองคอนฟู้ดแฟร์" ประจำปี 2556
นพ.ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น เป็นวิทยากรบรรยาย"ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพสู่ 80ปี ยังแจ๋ว
รมช.กระทรวงสาธารณสุขร่วมลงนามพันธะสัญญา "อันดามันเมืองแห่งความปลอดภัย"
อบรมพัฒนาองค์ความรู้และฝึกทักษะ "การประเมิน รพ.สายใยรักฯ"
คณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักฯ ประเมินรับรอง โรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
อ่าน 228 ครั้ง
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดประชุมคณะทำงานอำเภอสุขภาพดียังแจ๋ว ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน
ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดการอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กแบบบูรณาการ" ณ สถานอนามัยเด็กกลาง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จัดประชุมวิชาการสะท้อนภารกิจพัฒนาอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง สืบสารประเพณีปีใหม่เมือง
วารสารศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ฉบับที่ 2 ปีที่1
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรม“การบำบัด ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินโดยใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม" รุ่นที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกรณีสาธารณภัย
อ่าน 215 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 [224] 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข