ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประเมินตำบลนมแม่ 20 ก.ย. 2556
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมอำเภอสุขภาพดีประจำปี 2556 จัดโดยกลุ่มจัดการความรู้ฯ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประจำปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในงานการอบรมแกนนำสุขภาพสถานประกอบการ จังหวัด พิษณุโลก
กรมอนามัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย ชู "อ.ท่าเรือ" อำเภอบูรณาการ สร้างสุขภาพดี
ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร่วมการประชุมวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖ "อำำเภอสุขภาพดี นวัตกรรมดี ๘๗๘ อำเภอ : One District Best Practice"
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ และคณะวิทยากรจาก OKMD ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนพ่อ-แม่ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ BBL (ฺBrain-based Learning)
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมงานการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 6
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น รับมอบเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท จากธนาคารแห่งประเทศไทย
อ่าน 529 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดสัมมนาและศึกษาดูงานฯ
อ่าน 218 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ ขอแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรสำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประกาศผลการคัดสรรต้นแบบสถานบริการลดโลกร้อนและสุดยอดส้วม ระดับเขต ปี 2556
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมบุคลากรสาธารณสุข เรื่องการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล ภายใต้โครงการปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ฮอร์โมนวัยใส เข้าใจรัก" ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดประชุมโครงการ "เชื่อมสัมพันธ์ สานสายใย เครือข่ายศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ"
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ถ่ายทำสารคดี “ผักปลอดสารพิษ โพนางดำตก”
อ่าน 367 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประกวดตำบลต้นแบบ ด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ระดับเขต
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ รับการประเมิน “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง”
อ่าน 609 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับเขต
อ่าน 552 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารบึงบอระเพ็ด
อ่าน 451 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 [226] 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข