ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย หยุดไข้เลือดออก
อ่าน 487 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Young Love รักเป็น ปลอดภัย
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขฯ เรื่อง การให้บริการดูแลสุขภาพเด็กในชุมชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มอบเกียรติบัตรแด่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร่วมประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒
HEALTH HOT NEWS ประกวดหนูน้อยนมแม่ 20 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้รับเกียรติไปเป็นทีมวิทยากร ในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน คลินิก(DPAC) ในโรงพยาบาลและ รพสต. ตำบลต้นแบบและชมรมออกกำลังกายต้นแบบระดับอำเภอและสุขโขโยคะเพื่อสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ต้อนรับสำนักงานเทศบาลตำบลนาคำดูงานคลินิกวัยรุ่นฯ
อ่าน 374 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ในพื้นที่โครงการพระราชดำริลุ่มน้ำปากพนัง ที่ รพ.สต.บ้านผักกูด
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ในพื้นที่โครงการพระราชดำริลุ่มน้ำปากพนัง
อ่าน 341 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการสุขาภิบาลอาหาร โครงการสุขาภิบาลอาหาร ในเดือนรอมฎอน
อ่าน 293 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2พิษณุโลก จัดการประชุมภาคีเครือข่ายรวมใจ ขับเคลื่อนงานทันตสาธารณสุข ในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประกวด "หนูน้อยนมแม่ 2556"
อ่าน 215 ครั้ง
Bird Eye View ep 61 ต้นแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุพังงา ออกอากาศ 2 ส.ค. 56 เวลา 08.00-09.00 น. ทาง NBT
สารคดีสั้น Bird Eye View ep 60 DHS ระบบบริการสุขภาพดี ที่ละอุ่นออกอากาศ 26 ก.ค. 56 เวลา 08.00-09.00 น. ทาง NBT
สารคดีสั้น Bird Eye View ep 59 ตำบลนมแม่ ตำบลกระโสมออกอากาศ 19 ก.ค. 56 เวลา 08.00-09.00 น. ทาง NBT
สารคดีสั้น Bird Eye View ep 58 สืบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วSRRTจ.ระนอง ออกอากาศ 9 ก.ค. 56 เวลา 08.00-09.00 น. ทาง NBT

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 [227] 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข