ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีร่วมงานรณรงค์ ผู้บริโภคมั่นใจ อาหารปลอดภัย ในตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมครัวไทย สู่ครัวโลก
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัด “ เดิน - วิ่ง..เพื่อสุขภาพ”
ศูนย์วิชาการเขต 12 เยียมเสริมพลัง เมืองสุขภาพดี จังหวัดตรัง
อ่าน 117 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลปลาปาก
กินข้าวร่วมกันสามสัมพันธ์พี่น้อง ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี ร่วมกับ อปสอ.บ้านหมอ จัดการแข็งขันกีฬาสาธารณสุข ไอยราเกมส์ 2555
อ่าน 82 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก
อ่าน 205 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ รณรงค์วันล้างมือโลก
อ่าน 157 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดอบรม การบริหารโครงการ
อ่าน 121 ครั้ง
ศูนย์วิชาการเขต 12 เยี่ยมเสริมพลัง เมืองสุขภาพดี จังหวัดสตูล
อ่าน 110 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดงาน "กระทรวงสาธารณสุข เปิดงานกินเจ เพื่อสุขภาพ หาดใหญ่ 2555 " วันที่ 18 ตุลาคม 2555
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดกิจกรรม "วันล้างมือโลก"
อ่าน 257 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับ ท.ต.นาป่า ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
อ่าน 104 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมใจทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
อ่าน 147 ครั้ง
นิสิตแพทย์ จุฬาฯ ดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 3
อ่าน 94 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รณรงค์ให้คนไทย "มือสะอาด ปราศจากโรค"
อ่าน 99 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อ่าน 93 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดนิทรรศการเรื่อง "การปฏิบัติตัวในภาวะน้ำท่วม" เนื่องในวันมหิดล
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย และพี่เลี้ยงเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่่วมรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการสุขภาพี จากการล้างมือเนื่องในวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)
อ่าน 108 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 [227] 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข