ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
สารคดีสั้น Bird's EyeView ep 43 ตอน รักแท้รอเว้ยเฮ้ย ออกอากาศ 29 มีค.56 เวลา 08.00-09.00 น. ทาง NBT
มหกรรมการกุศลผูกพัทธสีมา ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
อบต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่งจัดงานเติมพลังใจห่วงใยผู้สูงอายุ
อ.เกาะยาวจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุจังหวัดพังงา
อบจ.พังงาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้สูอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2556
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุมและรณรงค์ “ มหกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างสุข หุ่นสวย ด้วยตัวเรา”
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
อ่าน 391 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ
การประชุมพิจารณาการดำเนินงานดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-2 ปี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เปิดตัว จักรยานปั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมตลาดนัดสีเขียวปลอดสารพิษ รับวันคุ้มครองโลก
อ่าน 274 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดอบรมการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต๔ สระบุรี
อ่าน 271 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดอบรมการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล Child life
อ่าน 217 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี ร่วมดำเนินการสรุปประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน
อ่าน 243 ครั้ง
อนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร 1 - 3 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปาง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดอบรมพัฒนาองค์กร (Organization Development)
อ่าน 263 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดการอบรมการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ อาคารทีปังกรการุณยมิตร สถานอนามัยเด็กกลาง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศูนย์อนามัย สู่สถาบันอนามัยแม่และเด็ก วันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ป๋าเวณี ปี๊ใหม่เมือง จาวศูนย์ 10
อ่าน 309 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วม
อ่าน 768 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 [229] 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข