ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูงรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2556
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ม่วนซื่นสงกรานต์ อีสานบ้านเฮา
อ่าน 243 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันนี้ ที่ราชภัฎ 56
อ่าน 393 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี จัดอบรมการเขียนหลักสูตร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด องค์ความรู้ ได้อย่างมีมาตรฐาน
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับเขต ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
อ่าน 319 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ออกสำรวจและเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและน้ำ ในงานมหกรรมอาหารร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ประจำปี 2556 จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงสาธารณสุข พบปะยามเช้า
อ่าน 231 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ให้ความรู้เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย
อ่าน 316 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุมทิศทางการขับเคลื่อนอนุกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรม รดน้ำขอพร ย้อนสิ่งดีดี เนื่องในวันสงกรานต์
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุ ตำบลนาป่า
อ่าน 371 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รณรงค์ล้างส้วมรับวันสงกรานต์
อ่าน 210 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบประปาในการพัฒนาคุณภาพน้ำ ประปาดื่มได้
อ่าน 267 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ วันที่ 1 เมษายน 2556
อ่าน 235 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมในงานแถลงข่าว “ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์”
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจังหวัดเชียงใหม่
อ่าน 318 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ "รวมใจคนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้า" ตามนโยบายประหยัดพลังงาน 3ป.
อ่าน 257 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 [230] 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข