ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมเรื่องการศึกษาประสิทธิผลของการดูแลภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์
จัดพิธีผูกเสี่ยวสุขภาพดี ภายใต้โครงการคู่เสี่ยวสุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ ๖
อ่าน 245 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ต้อนรับ สสจ.กาฬสินธุ์ ดูงานคลินิกเพื่อนวัยรุ่นและคลินิกทางเลือก
อ่าน 195 ครั้ง
กรมอนามัยจัดงาน “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ รักออกกำลังกาย”
อ่าน 325 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดอบรม “ความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย เพื่อการพัฒนาการทำ R2R”
อ่าน 292 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดเวทีเสวนา “สวนสวยแบบผสมผสาน พืชผักและสมุนไพรพื้นบ้าน”
อ่าน 351 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดอบรม “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาล
อ่าน 330 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนารับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ทำพิธีมอบป้ายรับรองคุณภาพมาตรฐาน ประปาดื่มได้และ สุดยอดส้วมระดับเขต
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูป ตามนโยบายสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมกินข้าวร่วมกันสังสรรค์เดือนละหน
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ตอบรับการก้าวเข้าสู่ AEC รุกด้านการประเมินพัฒนาการเด็กเพื่ออนาคตของชาติเติบโตสมวัย
งานทันตกรรม ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ เยี่ยมประเมินการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพ ในเครือข่ายเด็กไทยฟันดี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เตรียมพร้อมโครงการ สุขภาพดี หุ่นสวยเอวลาง สร้างได้ด้วยฮูล่าฮูป ประจำภาคอีสาน ถ่ายทอดสดพร้อมกัน ทั่วประเทศ 12 กุมภาพันธ์นี้
อ่าน 398 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ตอนรับคณะศึกษาดูงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
อ่าน 191 ครั้ง
กรมอนามัยพัฒนาบุคลากรถ่ายทำสารดีสั้น
เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดกระบี่จัดเวทีถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ นัดพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2556"
อ่าน 253 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดอบรมการพัฒนาแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
อ่าน 290 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุม Internal Site Visit ครั้งที่ 1
อ่าน 213 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 [232] 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข