ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดอบรมตามโครงการน้ำประปาสะอาด ประชาราษฎร์ใส่ใจ ปลอดภัยทั้งตำบล
อ่าน 100 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดอบรมการใช้โปรแกรม DHIA การรวบรวมทรัพย์สินทางปัญญาของคนในองค์กร
อ่าน 81 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา
อ่าน 76 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กิจกรรม 5 ส.
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดผ้าป่าสมทบทุนมูลนิธิฯ สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนทุนวิจัยงานส่งเสริมสุขภาพในโอกาสครบรอบ 16 ปี
อ่าน 152 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก พิธีเปิดเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก การประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 9
อ่าน 84 ครั้ง
Talk show ก้าวสู่สุดยอดส้วม
สสจ.พังงามอบป้าย HAS แก่เครือข่ายส้วมสาธารณะของจังหวัดพังงาปี 55
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เยี่ยมติดตามโครงการ GREEN&CLEAN Hospital
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เปิดตัวโครงการ GREEN&CLEAN Hospital
พิธีเปิดป้ายชมรมจริยธรรมศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 466 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดประชุมแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์อำเภอสุขภาพ
สสจ.พังงาจัดประชุมวิชาการพัฒนางานสาธารณสุขปี55
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดทำเครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการเยี่ยมเยียนวัด/พระภิกษุ-สามเณร
อ่าน 69 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ น้อมดวงใจ ถวายพระพร
อ่าน 82 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี กับภารกิจพิชิตอ้วน พิชิตพุง
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดประชุมแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์อำเภอสุขภาพ
26 ก.ค. 2555 ศูนย์อนามัยที่1 กรุงเทพฯ ออกประเมินตำบลนมแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อ.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 [233] 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข