ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา พัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 206 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ให้ความรู้การดำเนินงานพัฒนา อำเภออนามัยเจริญพันธุ์
อ่าน 225 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ออกหน่วยบริการตรวจสมรรถภาพทางกาย
อ่าน 235 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ดึง รมช. สาธารณสุข ประกาศ "อาหารอีสานเพื่อสุขภาพ สะอาดปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน" หวังเป็นผู้นำด้านอาหารปลอดภัยรับ AEC แบบครบวงจร
อ่าน 287 ครั้ง
สารคดีสั้น Bird'sEyeView ep 39 ตอน มหกรรมหุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วยฮูลาฮุป จ.ภูเก็ต
สารคดีสั้น Bird'sEyeView ep 40 ตอน มหกรรมหุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วยฮูลาฮุป จ.พังงา
ภาคีเครือข่ายเขต11 ร่วมสร้างกระแสสุขภาพดีหุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ ด้วยฮูลาฮุป
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีจัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี“จัดพิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาตบูรณะซ่อมแซมอาคารสโมสรเสือป่า เป็นพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า และการส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดประชุม Conferrence เรื่องค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลฯ
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดอบรมระบบงานบุคลากร (การใช้งานสำหรับผู้ใช้งานระดับหน่วยงาน)
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกับสาธารณสุขอำเภอในเขต 12
อ่าน 210 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดประชุมการเผ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อใน รพสส.
อ่าน 203 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เข้าร่วมงานวันนักข่าวประจำปี 2556
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เข้าร่วมทีมตรวจราชการฯ รอบที่ 1 ประจำปี 2556 จังหวัดสุโขทัย
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดอบรม การดำเนินงานกฎหมายสาธารณสุข หลักสูตร “การไกล่เกลี่ย”
อ่าน 242 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 6
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ได้รับการเยี่ยมสำรวจและประเมิน "โรงพยาบาลมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาชน"
อ่าน 196 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัิติการการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาล
อ่าน 185 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 [235] 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข