ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
หมู่บ้านไอโอดีนตำบลบ่อแสน อ.ทับปุด จังหวัดพังงา
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
อ่าน 110 ครั้ง
ประชาชนชื่นชอบ นวัตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุีรี
อ่าน 130 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี รวมใจสื่อมวลชน 9 จังหวัด
อ่าน 95 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี ประจำปี ๒๕๕๕
อ่าน 99 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ตลาดนัดการจัดการความรู้ รักษ์สุขภาพ ปี 2555
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ คลีนิคไร้พุง เปิดบริการเต็มรูปแบบแล้ว
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดทำโครงการรณรงค์สร้างสุขภาวะ 60 ปีกรมอนามัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
อ่าน 175 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมเรื่องการให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนรุ่นที่ 3
อ่าน 133 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดประชุมการใช้โปรแกรม PHIMS ON WEB
อ่าน 167 ครั้ง
สารคดีสั้นของ ศูนย์อนามัยที่ 11 ออกอากาศทาง NBT 11ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40-09.00 ช่วง Bird Eye View ep 9 สุดยอดส้วมพังงา
สารคดีสั้นของ ศูนย์อนามัยที่ 11 ออกอากาศทาง NBT 11 ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40-09.00 ช่วงBird Eye View ep 8 สุขภาพดีที่หล่อยูง
สารคดีสั้นของ ศูนย์อนามัยที่ 11 ออกอากาศทาง NBT 11ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40-09.00 ช่วง Bird Eye View ep 7 สุดยอดส้วม วัดสวนสมบูรณ์
สารคดีสั้นของ ศูนย์อนามัยที่ 11 ออกอากาศทาง NBT 11ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40-09.00 ช่วง Bird Eye View ep 6 วัดส่งเสริมสุขภาพ วัดถ้ำทะเลทรัพย์
สารคดีสั้นของ ศูนย์อนามัยที่ 11 ออกอากาศทาง NBT 11ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40-09.00 ช่วง Bird Eye View ep 5 สีเขียวแห่งขุนเขาพะโต๊ะ
สารคดีสั้นของ ศูนย์อนามัยที่ 11 ออกอากาศทาง NBT 11ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40-09.00 ช่วง Bird Eye View ep 4 มาลดขยะกันเถอะ
สารคดีสั้นของ ศูนย์อนามัยที่ 11 ออกอากาศทาง NBT 11 ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40-09.00 ช่วง Bird Eye View ep 3 วชิระภูเก็ต โรงพยาบาลลดโลกร้อน
สารคดีสั้นของ ศูนย์อนามัยที่ 11 ออกอากาศทาง NBT 11 ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40-09.00 ช่วง Bird Eye View ep 2 รู้จักและร่วมใจลดโลกร้อน
สารคดีสั้นของ ศูนย์อนามัยที่ 11 ออกอากาศทาง NBT 11 ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40-09.00 ช่วง Bird eye view ep 1 ท่าศาลาเมืองสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดอบรม “พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก สังกัด อปท.”

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 [236] 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข