ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
อ่าน 1566 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รับเครื่องช่วยหายใจ จากกองทุน “เรื่องเล่าเช้านี้ เพื่อลมหายใจ” ในโอกาสครบรอบ 10ปี ของรายการ
โครงการพัฒนาศึกยภาำพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP) สู่มาตรฐาน Primary GMP
อ่าน 297 ครั้ง
2 มหาวิทยาลัยชื่อดัง ม.วิสคอนซิน ปละ ม.มหิดล ศึกษาดูงานที่ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
อ่าน 240 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 5 ในการเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เข้าศึกษาดูงาน โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พร้อมทั้งร่วมถวายพระพรที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ เฝ้าาระวังสถานการณ์อาหารในจังหวัดพิจิตร
อ่าน 373 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ เฝ้าาระวังสถานการณ์อาหารในตลาดพิจิตร
อ่าน 335 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดอบรมเทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอผลงาน
อ่าน 229 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดอบรมดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อม เน้นป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย
อ่าน 339 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ มุ่งสู่อนาคตงานวิจัยกรมอนามัย การพัฒนาโครงการวิจัยเชิงระบบ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมมาตรฐาน HA ( Hospital Accreditation) ครั้งที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เข้าศึกษาดูงานของศูนย์ฯ และในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ ๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดการอบรมบุคลากรสาธารณสุข เรื่องการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล (Case management)
อ่าน 193 ครั้ง
วันพยาบาลสากล ประจำปี 2556 ณ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 210 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมพัฒนาคุณภาพการบริการ
อ่าน 219 ครั้ง
คณะสำนักงานแพทย์ ศึกษาดูงานเรื่อง "การป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก"
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดการอบรมอาสาสมัครชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือนและน้ำประปา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 [236] 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข