ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ ต้องการ รับโอน/รับย้าย พยาบาลวิชาชีพ ๒ ตำแหน่ง
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุม เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อกลไกลการกำกับดูแล ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง
อ่าน 299 ครั้ง
สารคดีสั้น Bird'sEyeView ep48 ตอน สูงวัยลายคราม ออกอากาศ 3 พ.ค.56 เวลา 08.00-09.00 น. ทาง  NBT
สารคดีสั้น Bird'sEyeView ep 46 ตอน สูงวัยไลค์เลย ออกอากาศ 19 เม.ย.56 เวลา 08.00-09.00 น.  ทางNBT
สารคดีสั้น Bird'sEyeView ep47 ตอน ยอดมนุษย์สูงวัย ออกอากาศ 26 เม.ย.56 เวลา 08.00-09.00 น.  ทาง NBT
สารคดีสั้น Bird'sEyeView ep49 ตอนรวมพลคนรัก Line Dance  จ.ภูเก็ตออกอากาศ 10 พ.ค.56 เวลา 08.00-09.00 น. ทาง NBT
สารคดีสั้น Bird'sEyeView  ep50 ตอน อันดามันเมืองแห่งความปลอดภัย จ.ภูเก็ต ออกอากาศ 17  พ.ค.56 เวลา 08.00-09.00 น. ทาง NBT
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีต้อนรับนักศึกษาปริณญาโท สาขาการพยาบาลผดุครรภ์ จาก International University of Health and Welfare Ohtawara City, Japan
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเหตุรำคาญแบบบูรณาการ
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม ถนนเด็กเดิน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดนิทรรศการ "หนังสือเล่มแรก"
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการเรื่อง "คุณธรรมและจริยธรรม ในการทำงานให้มีความสุข"
อ่าน 339 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเมืองสุขภาพดี
อ่าน 276 ครั้ง
วันพยาบาลสากล 2556
อ่าน 844 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรม “ พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข สู่...การเป็นนักพัฒนาเด็ก เพื่อดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ”
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดอบรมการพัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
อ่าน 346 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครราชสีมา มุ่งพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก หวังถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
อ่าน 318 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้นแบบ หมู่บ้าน ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค
อ่าน 387 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 [237] 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข