ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมผู้ปกครองเด็กประจำปี 2556
อ่าน 6132 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ลงพื้นที่ถ่ายทำสารคดีสั้น Best Practices ของเขตฯ
อ่าน 329 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดงานทำบุญครบรอบ 30 ปี ศูนย์ฯ
อ่าน 306 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราธานี ร่วมกิจกรรม ถนนเด็กเดิน ตอน รักครั้งแรก
ชมรมผู้สูงอายุบ้านคำแสนราช ดูงานคลินิกผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศรีสะเกษ เมืองสิ่งแวดล้อม สร้างสุข
ประเมินรับรองมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ
พิธี MOU ขับเคลื่อนศรีสะเกษ เมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสุข
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวัน วาเลนไทน์
ศูนย์อนมัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมงานมหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วยฮูลาฮูป
ศูนย์อนามัียที่ 12 ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
อ่าน 245 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป้าหมายการดำเนินงาน "ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์” และ "เพิ่ม ประสิทธิผลในการกำหนดคู่เสี่ยงธาลัสซีเมีย” ระดับเขต 17
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ( MCH Board ) ในเขต 17 ประจำปีงบประมาณ 2556
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่รุ่นที่ 3
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีจัดประชุมเรื่องการศึกษาประสิทธิผลของการดูแลภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม
โครงการ “รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ในวัดส่งเสริมสุขภาพ”
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานออกกำลังกาย
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมเรื่องการศึกษาประสิทธิผลของการดูแลภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์
จัดพิธีผูกเสี่ยวสุขภาพดี ภายใต้โครงการคู่เสี่ยวสุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ ๖
อ่าน 275 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 [238] 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข