ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมการใช้โปรแกรม phims v.3
อ่าน 176 ครั้ง
กรมอนามัยลงพื้นที่เขต 11 ถ่ายสารคดีสั้น ชมรมผู้สูงอายุตำบลหล่อยูง
สำนักเลขานุการกรมอนามัยและ ศอ.11 ลงพื้นที่ รพ.คีรีรัฐนิคม ถ่ายทำสารคดีสั้น
สำนักเลขานุการกรมอนามัยร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่ รพสต บ้านควนผาสุก และวัดสวนสมบูรณ์ ถ่ายทำสารคดีสั้น กรมอนามัย
สำนักส่งเสริมสุขภาพและศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่ ถ่ายทำสารคดีสั้น วัดส่งเสริมสุขภาพ วัดถ้ำทะเลทรัพย์
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา สานต่องานบุญ สมทบทุนโครงการคัดกรองมะเร็วเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แด่สตรีด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ จ. ศรีสะเกษ ประกวดสุดยอดส้วมสาธารณะและองค์กรลดโลกร้อน
ประกวดสุดยอดส้วมสาธารณะและองค์กรลดโลกร้อนที่ จ.อำนาจเจริญ
พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร
ค่ากลางกับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในบทบาทของศูนย์วิชาการต่อการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและการป้องกันโรค
อ่าน 93 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ถ่ายทำสารคดีสั้น 3 นาที มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพครั้งที่ 7 จังหวัดพัทลุง
อ่าน 82 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรมระบบการติดตามผลการดำเนินงาน การป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก (PHIMS v3.1)
อ่าน 112 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ต้อนรับ แพทย์ชาวพม่าเข้าฝึกอบรมด้านการป้องกันและการรักษาเอช ไอ วี
อ่าน 92 ครั้ง
นักศึกษาพยาบาลสหราชอาณาจักรศึกษาดูงานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
อ่าน 88 ครั้ง
ประกวดคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับเขต
อ่าน 73 ครั้ง
ประชุมเครือข่ายส้วมสาธารณะ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
อ่าน 84 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
อ่าน 87 ครั้ง
HIV Care "2012"
อ่าน 77 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมศูนย์วิชาการ ในเครือข่ายบริการที่ 6
อ่าน 96 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 [239] 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข