ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง สืบสารประเพณีปีใหม่เมือง
วารสารศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ฉบับที่ 2 ปีที่1
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรม“การบำบัด ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินโดยใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม" รุ่นที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกรณีสาธารณภัย
อ่าน 268 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอเพื่อกลไกการกำกับดูแล (Regulation) อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556”
อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อนำกากมาใช้เป็นปุ๋ย ณ สำนักงานเทศบาลตองโขบ
อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารแซบ มหกรรมอาหารปลอดภัยอาเซียน บุญบั้งไฟพังโคน ประจำปี 2556
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง R2R
อ่าน 434 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA และ HPH
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการปรึกษาแบบคู่เพื่อการปรึกษาปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม"
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัคร เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนและครัวเรือน
อ่าน 211 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี ซ้อมอัคคีภัย
อ่าน 328 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
อ่าน 490 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการดำเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ HIA
อ่าน 308 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ และศูนย์อนามัย 9 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอฯ
อ่าน 317 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดประชุมบูรณาการงานกรมวิชาการ 4 กรมของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓
อ่าน 262 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี ต้อนรับคณะที่ปรึกษาพัฒนากระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจเยี่ยมศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
อ่าน 257 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ นักวิชาการศึกษา (สอบข้อเขียน)
ศูนย์อนามัยที่ 9 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "คาราวานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน"
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการอบรมฟื้นฟูการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 [239] 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข