ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ "แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2556"
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย รับฟังข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบงานวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา สู่อำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว
อ่าน 274 ครั้ง
พิธีเปิดห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 258 ครั้ง
BirdEyeViewep 34 สุดยอดส้วมระดับประเทศส้วมรพสต.บ้านควนผาสุก อ.ละแม จ.ชุมพร เวลา08.45-09.00 น. NBT นครศรีธรรมราชและสุราษฏร์ธานี
BirdEyeView ep 33 สสจ.ชุมพรสุดยอดส้วมระดับประเทศปี 2554 ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา08.45 - 09.00 น. NBT นครศรีธรรมราชและสุราษฏร์ธานี
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อเสนอแนะ
ศูนย์อนามัยที่ ๙ พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๕๖
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำมาตรฐานการพยาบาลสู่การปฏิบัติเพื่อเตรียมรับการประเมินคุรภาพพยาบาล
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุภาคตะวันตก พ.ศ.2556
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ศึกษาดูงานพื้นที่ โครงการศึกษาพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมือง ปี 2556
อ่าน 295 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดนิทรรศการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
อ่าน 310 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ตอบรับการก้าวเข้่าสู่ AEC รุกด้านการประเมินพัฒนาการเด็กเพื่ออนาคตของชาติเติบโตสมวัย
อ่าน 372 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดอบรมโครงการ การจัดการเรียนรู้ ตามหลักการพัฒนาสมอง
ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ตำบลบางจาก
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการดำเนินงานเด็กสุขภาพดีคุณภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ออกประชาสัมพันธ์คลินิกส่งเสริมสุขภาพและขอบคุณเครือข่ายในพื้นที่
อ่าน 246 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติปี 2556
อ่าน 283 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 [240] 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข