ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุข หวังเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในการออกกำลังกาย
อ่าน 61 ครั้ง
สรุปเยี่ยมชมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็ก อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
วันที่ 21 เมษายน 2560 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการแผนศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นำไปสู่แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศเขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมงานวัยเรียนและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย
อ่าน 132 ครั้ง
ออกกำลังกาย หลังหยุดยาวสงกรานต์ สร้างสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
อ่าน 152 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม “ChOPA & ChiPA Coacher”
อ่าน 226 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
ศอ.7 ติดตามความก้าวหน้าเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน ครั้งที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดระดมความคิดงานโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส
อ่าน 89 ครั้ง
ศอ.7 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกุ๊กเพื่อชุมชน
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับ สสจ.แพร่ จัดประชุมคระอนุกรรมการห้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดแพร่
อ่าน 60 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ประกาศค่านิยม MOPH
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบครัวนมแม่
อ่าน 122 ครั้ง
ศอ.7 รณรงค์ออกกำลังกาย สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ศอ.7 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ศอ.7 พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน..รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
อ่าน 84 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข