ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ถนนเด็กเดินจังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมทำบุญงานรำลึกถึง “หลวงพ่อชา สุภัทโท”
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ มีความประสงค์ขอรับโอน/ย้ายข้าราชการ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ นำคณะอาจารย์จาก ม.เชียงใหม่เข้าพบผู้บริหาร
อ่าน 286 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัย ระดับเขตและจังหวัด
ปากน้ำโพอนามัยเกมส์ 2556
อ่าน 647 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเ็ด็กแห่งชาติ ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
อ่าน 289 ครั้ง
ตลาดนัดสีเขียว ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2
ประชุม “ต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี”
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดอบรมการบริหารจัดการความรู้ Refresher Course
อ่าน 269 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้านการทำงานเป็นทีมและการบริการที่ดี
อ่าน 235 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดประชุม "โครงการการพัฒนากระบวนการลดหวาน มัน เค็ม ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพื้นที่ 3 และ 9"
อ่าน 279 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดทำโครงการการพัฒนาระบบการเง้าระวังภาวะอ้วนลงพุง ตำบลหนองม่วง
อ่าน 296 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยุร่น (Surveillance Teenage pregnancy)
อ่าน 267 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 จัดการอบรม Childlife
อ่าน 178 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนา "การจัดทำแนวทางการดำเนินงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้องแ่ห่งชาติฉบับที่ 2 ระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมภาคและศูนย์อนามัย (ภาคเหนือ)
อ่าน 236 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ"
ศูนย์อนามัยที่ 1 รับฟังข้อเสนอแนะงานวิจัย จากแพทย์หญิงแสงโสมฯ กรมอนามัย
นักศึกษาจาก จุฬาฯ ดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 1

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 [241] 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข