ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยเขต 12
อ่าน 291 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมพิธีมอบห้องน้ำในโครงการห้องน้ำรักสะอาด ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณฯ หวังสร้างความตระหนักให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หันมาดูแลส้วมสาธารณะให้ดีขึ้น
อ่าน 322 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ จัดการประชุมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายอำเภอสุขภาพดี ๘๐ ปียังแจ๋ว ๔ จังหวัด เขต ๑
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสียจากต่างประเทศ
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดอบรมการดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และเอชไอวีสำหรับผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อ่าน 317 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการเทศกาลงานไหมฯ
อ่าน 307 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต(ไทยและนานาชาติ)มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงาน
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ชี้แจง “แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” ปี ๒๕๕๖
อ่าน 257 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช และร่วมงานบุญคูณเมืองขอนแก่น
อ่าน 305 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมตรวจสุขภาพคนพิการ เทิดไท้องค์ราชัน
อ่าน 249 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ตรวจสุขภาพปชช. เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา
อ่าน 301 ครั้ง
ประชุมวิชาการท้องถิ่นอีสานน่าอยู่ ครั้งที่ 4
เวทีเสวนาสัญจรโครงการ "เส้นทางเดินของนักสาธารณสุข (Roadmap) เตรียมพร้อมก้าวสู่ผู้ประกอบวิชาชีพ"
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการR2R พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย รุ่นที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมเรื่องการจัดการข้อมูลโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้นำการจัดทำหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม"
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุม "ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัดพิษณุโลก"
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ จัดอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่อง "การดูแลเด็กให้เหมาะสมกับช่วงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ" เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 314 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 [245] 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข