ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี เป็นเจ้าภาพในการประชุมการบูรณาการงานกรมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ลงสู่พื้นที่รักผิดชอบ
อ่าน 174 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดโครงการเสริมพลังท้องถิ่น เพื่อประชาชนสุขภาพดีฯ
อ่าน 269 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ถวายพระพร " 5 ธันวา มหาราช"
อ่าน 301 ครั้ง
๕ ธันวา มหาราช
อ่าน 297 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จัดอบรมการสื่อสารด้วยรักและกรุณา เสริมพลังและสร้างความสุขในการทำงาน
ศูนย์วิชาการเขต 12 ประชุมปรับปรุงเกณฑ์ เมืองสุขภาพดี
ศูนย์อนามัยที่ 5 ตอบสนองเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองใหม่โคกกรวดการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้วัดส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ
อ่าน 367 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานราชการ (สอบข้อเขียน)
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดกิจกรรมการถวายสังฆทาน
อ่าน 295 ครั้ง
เมืองสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว จัดการประชุมแกนนำพัฒนาคุณภาพงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเขต 11 ปี 2556
Bird's Eye View ep 26 Bird's Eye View ep 26 เทศบาลตำบลวิชิตองค์กรต้นแบบไร้พุง ออกอากาศทางสทท.11 เวลา 8.00-9.00 น.
กรมอนามัย มอบป้ายรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ HAS ส้วมอุทยานแห่งชาติภูผายล
ชมรมเปตอง ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
อ่าน 286 ครั้ง
80 ปี ยังแจ๋ว ปฏิญญาน้ำชุบ Num Chup Charter
คณะผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม ศึกษาดูงานด้านส้วมโรงเรียน
Bird's Eye View ep 25 นวัตกรรมที่ว่าการสุขภาพเคลื่อนที่..สายสมรยิ้ม ออกอากาศทางสทท.11 เวลา 8.00-9.00 น
Bird's Eye View ep 24 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านช่องพลี จ.กระบี่ ออกอากาศทางสทท.11 เวลา 8.00-9.00น.
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดดครงการ "การพัฒนาบันทึกเวชระเบียนตามมาตรฐานการประกันสุขภาพ"
อ่าน 260 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมิเชิงปฏิบัติการ R2R พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ระยะที่ 1 รุ่นที่ 1

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 [246] 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข