ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดอบรมครูพี่เลี้ยง เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติค
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดอบรมตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์อนามัยที่ 1 อบรมบูรณาการภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุ (LTC) และวัดส่งเสริมสุขภาพ 4 จังหวัดในเขต 1
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดอบรมผู้ให้คำปรึกษาแบบคู่เพื่อตรวจหาเชื้อ HIV สำหรับหญิงตั้งครรภ์และสามี
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมทีมตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่1 ปี 2555 จ.อุตรดิตถ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมทีมตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่1 ปี 2555 จ.สุโขทัย
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฉลองครบรอบ 60 ปี กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ให้คำแนะนำการปรับปรุงประปาในพื้นที่ จ.พิจิตร
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมเสริมสร้างสุขภาพแก่บุคลากรกลุ่ม C
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการ มหันตภัยจากอุทกภัย
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ มอบใบรับรองประปาดื่มได้ปี 2554
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการพัฒนาสมรรถนะหลักข้าราชการ ศูนย์อนามัยที่ 10
อ่าน 103 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นำร่องใช้การประเมิน รพ.สส. ฉบับปรับปรุง ปี 2555
อ่าน 70 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมตลาดนัดการจัดการความรู้ปี 2555
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ แก่บุคลากรและภาคีเครือข่ายขององค์กรดำเนินงาน ผู้สูงอายุในเขต 10
อ่าน 83 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ จ.ยโสธร
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2
อ่าน 64 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเตรียมจัดรณรงค์ล้างส้วมสาธารณะพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ 1 - 7 เมษายน 2555
อ่าน 160 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ข่อนแก่น จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
อ่าน 65 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 [246] 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข