ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประเมินตำบลนมแม่ 18 ก.ค. 2555
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประเมินตำบลนมแม่ 17 ก.ค. 2555
รมช.และคณะ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา พร้อมภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ผนึกกำลังเปิดโครงการ ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยและพัฒนาตลาดค้าส่งฯ โคราช พร้อมเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสารเคมีตลาดสดสุรนคร
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การให้คำปรึกษาสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงานสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ปี 2555
อ่าน 160 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ถ่ายทำสารคดีสั้น 3 นาที ตอน มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสตูล
อ่าน 200 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมเชิงสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดในการพัฒนาสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยรุ่นฯ
อ่าน 217 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมการใช้โปรแกรม phims v.3 (ระบบติดตามผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก)
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโภชนาการในเด็กปฐมวัย
อ่าน 128 ครั้ง
บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 802 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
อ่าน 155 ครั้ง
คณะนิเทศกรมอนามัยเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
ศูนย์อนามัยที่ 10 รื้อฟื้น อนุรักษ์ มโหรีล้านนา ชมรมดนตรีพื้นเมือง
อ่าน 164 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม PHIMS Version 3
อ่าน 191 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา นำทีมสื่อนครชัยบุรินทร์ ประชุมพร้อมศึกษาดูงานค้นหาแนวทางสื่อมวลชนต้นแบบ
อ่าน 140 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ตรวจประเมินส้วมสาธารณะในจังหวัดนครปฐม เพื่อคัดเลือกสุดยอดส้วมแห่งปี 2555 ระดับเขต
อ่าน 142 ครั้ง
รมต.สธ.เปิดงานไอโอดีนประจำปี 55 หวังให้คนไทยไม่ขาดไอโอดีน ผอ.ศูนย์ 5 ฯ นำทีมร่วมรับโล่ห์ และเผยแพร่ความรู้ผ่านนิทรรศการ
อ่าน 254 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานคลินิก DPACของโรงพยาบาลในเขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปี 2555
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำต้นฉบับ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีอุทกภัย
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู้ในอนาคต (DHIA : KM)
อ่าน 564 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดอบรมโปรแกรม DHIA วันที่ 25-27 มิ.ย. 2555 จำนวน 3 รุ่น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 [246] 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข