ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "วันเอดส์โลก 2555"
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ประเมินรับรองตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก จ.มุกดาหาร
ถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสาธารณสุขอำเภอ
เทศบาลหนองตำลึง ร่วมในพัฒนาชุมชน อยู่ดีมีสุข
อ่าน 296 ครั้ง
วสส.ชลบุรี ดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
อ่าน 197 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชี้แจงนโยบาย "เมืองสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว" ให้ 9 จังหวัด
อ่าน 334 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนาการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพกับศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดอบรมการเจริญสติในชีวิตประจำวัน
อ่าน 313 ครั้ง
รมช.สธ.เป็นประธานพิธีเปิดอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
มหกรรมเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์โซน 7
อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ทำบุญครบรอบ 43 ปี
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 282 ครั้ง
การประชุมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2556
อ่าน 250 ครั้ง
ประชุมขับเคลื่อนแผน NEHAP ภาคอีสาน
รวมพลังต้านเบาหวานด้วย 3 อ.
อ่าน 302 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รพ.สต.แก้ง และ อบต.แก้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดงานวันเบาหวานโลก เพื่อสื่อสารเตือนภัยถึงประชาชน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 [247] 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข