ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมการดูแลสตรีตั้งครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก สำหรับสถานบริการสาธารณสุขในเขต 17
อ่าน 95 ครั้ง
แดนใต้อนามัยเกมส์ '55
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.ยะลา หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดงานพบปะยามเช้า
อ่าน 111 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดอบรมมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 3 รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันทั่วประเทศ
อ่าน 592 ครั้ง
ศูนอนามัยที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลื่ยนเรียนรู้ "พัฒนาชีวิตให้ ดี เก่ง และมีความสุข"
อ่าน 113 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 กรมอนามัย จัดประชุม การพัฒนาคลินิกเด็กดีคุณาพในเขตฯ 18
อ่าน 111 ครั้ง
ผู้บริหาร ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี คนใหม่
อ่าน 113 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 กรมอนามัย จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก
อ่าน 147 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555
อ่าน 102 ครั้ง
สำนักทันตสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดการประชุมสัมมนาขยายเครือข่ายฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ่าน 127 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการแพทย์และทันตแพทย์บรรจุใหม่ กรมอนามัย ประจำปี 2555
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมโครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีน
อ่าน 97 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมสร้างสรรค์ ส่งเสริม โภชนาการในโรงพยาบาล ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผักผลไม้ หมั่นออกกำลังกาย ทำจิตใจให้ผ่องใส
อ่าน 437 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมงานวางพานพุ่ม วันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
อ่าน 163 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดโครงการสมานฉันท์วันครอบครัว
อ่าน 99 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับสำนักส่งเสิรมสุขภาพ กรมอนามัย ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นิเทศติดตามการจัดระบบบริการให้การปรึกษาแบบคู่เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี สำหรับหญิงตั้งครรภ์ และสามีระดับจังหวัด
อ่าน 90 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ จัดสัมมนาทันตสาธารณสุขภาคใต้ ปี 2555
อ่าน 92 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น รดน้ำขอพร ผู้ว่าฯ จ.ขอนแก่น
อ่าน 111 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ม่วนซื่นสงกรานต์ อีสานบ้านเฮา
อ่าน 136 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 [250] 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข