ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศอ. 11 จัดการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จการดำเนินงาน ภายใต้ โครงการรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแม่และเด็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้นำระบบสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวุัยรุ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2
การประชุมสรุปผลงานการดำเนินงานและการประกวดผลงานของแกนนำสุขภาพ (Health Leader) ดีเด่นระดับจังหวัด
การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2
การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2
ศอ.10อุบลฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยั่งยืน
ศอ.10 อุบลฯร่วมประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ยโสธร
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมรับโล่รางวัล
อ่าน 63 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดนิทรรศการสัปดาห์นมแม่โลกประจำปี 2560 นมแม่ดีที่สุด
อ่าน 62 ครั้ง
ศอ.12 ยะลา ประชุมสรุปผลการจัดทำแผนปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
อ่าน 55 ครั้ง
ศอ.7 ร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 7/2560
KM & Research Excellence Health Center 7
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมงาน วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560
อ่าน 96 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดสัมมนา สื่อสารดี สุขภาพดี ปี 5
อ่าน 95 ครั้ง
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ศึกษาดูงานสวนสมุนไพร ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ครั้งที่ 4
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร ภายใต้โครงการทันตสุขภาพผู้สูงอายุประเทศไทย เขตสุขภาพที่ 2
ประเมินอำเภอการเจริญพันธุ์ และคลินิกวัยรุ่นฉบับบูรณาการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข