ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
Bird's Eye View ep 20 ตอน มหกรรมเส้นทางเมืองสุขภาพดี สู่วิถีคนไทย 80 ปี แข็งแรง ตอนที่ 2 ออกอากาศทาง NBTนครศรีฯและสุราษฏร์ธานี เวลา 8.00-9.00 น
Bird's Eye View ep 19 ตอน 15 ตุลาคม รณรงค์วันล้างมือโลก ออกอากาศทาง NBTนครศรีฯและสุราษฏร์ธานี เวลา 8.00-9.00 น
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ 2555 พร้อมมอบรางวัลขวัญใจ Cops ชื่นชมคนทำงาน
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าสู่วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2555
อ่าน 394 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีร่วมงานรณรงค์ ผู้บริโภคมั่นใจ อาหารปลอดภัย ในตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมครัวไทย สู่ครัวโลก
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัด “ เดิน - วิ่ง..เพื่อสุขภาพ”
ศูนย์วิชาการเขต 12 เยียมเสริมพลัง เมืองสุขภาพดี จังหวัดตรัง
อ่าน 294 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลปลาปาก
กินข้าวร่วมกันสามสัมพันธ์พี่น้อง ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี ร่วมกับ อปสอ.บ้านหมอ จัดการแข็งขันกีฬาสาธารณสุข ไอยราเกมส์ 2555
อ่าน 270 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก
อ่าน 364 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ รณรงค์วันล้างมือโลก
อ่าน 352 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดอบรม การบริหารโครงการ
อ่าน 277 ครั้ง
ศูนย์วิชาการเขต 12 เยี่ยมเสริมพลัง เมืองสุขภาพดี จังหวัดสตูล
อ่าน 297 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดงาน "กระทรวงสาธารณสุข เปิดงานกินเจ เพื่อสุขภาพ หาดใหญ่ 2555 " วันที่ 18 ตุลาคม 2555
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดกิจกรรม "วันล้างมือโลก"
อ่าน 427 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับ ท.ต.นาป่า ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
อ่าน 270 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมใจทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
อ่าน 360 ครั้ง
นิสิตแพทย์ จุฬาฯ ดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 3
อ่าน 261 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รณรงค์ให้คนไทย "มือสะอาด ปราศจากโรค"
อ่าน 252 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 [251] 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข