ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนา "การจัดทำแนวทางการดำเนินงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้องแ่ห่งชาติฉบับที่ 2 ระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมภาคและศูนย์อนามัย (ภาคเหนือ)
อ่าน 260 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ"
ศูนย์อนามัยที่ 1 รับฟังข้อเสนอแนะงานวิจัย จากแพทย์หญิงแสงโสมฯ กรมอนามัย
นักศึกษาจาก จุฬาฯ ดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2556
Bird's Eye View ep 31 Bird's Eye View ep 31 คนพังงาไม่ทิ้งกันกับระบบการดูแลผู้พิการ รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดประชุมทีมประเมินคุณภาพงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเขต 11
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดงานสังสรรค์วันปีใหม่56
สสอ.พิปูนจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างสุขภาพตามวิถีชีวิตฯมุ่งสู่อำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว
Bird's Eye View ep 30 มหกรรมอาหารดีฝั่งอันดามัน
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม
อ่าน 282 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี มอบของสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต2
ศูนย์อนามัยที่่ 7 อุบลราชธานี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๕
อ่าน 308 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ HPV vaccine
อ่าน 285 ครั้ง
ศูนย์..หก..เกมส์ ๕๕
อ่าน 251 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุม "ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์"
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุม "ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัดสุโขทัย"
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดกิจกรรมงานห่วงใยสุขภาพข้าราชการครูอาวุโส
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมเรื่องทักษะการใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 [253] 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข