ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รับการประเมินซ้ำตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจากกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดบ้านรับผู้มาเยือนในงาน "เรียนรู้ ดูงาน การจัดการความรู้" ปี 55
อ่าน 315 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำวันที่ 18 ก.ย. 55
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือด้านอุทกภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
"กระเป๋าคลายปม" อมรน้อย ฤทธิเดช ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลดีเยี่ยม บทความเกี่ยวกับ "อุบายธรรม" ของชมรมจริยธรรม กรมอนามัย ปี ๒๕๕๕
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดอบรม "อนามัย 55" วันที่ 17 กันยายน 2555
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เข้ารับโล่ "ร่วมพลังสามัคคีทำดีเพื่อแผ่นดิน" พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
อ่าน 288 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จัดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานทันตสาธารณสุขในเขตสุขภาพภาคกลาง (เขต ๔) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ จัดการประชุมผู้ปกครองเชิงปฏิบัติการจับเข่าคุยเพื่อลูกฟันดี เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น รับมอบเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากธนาคารแห่งประเทศไทย
อ่าน 231 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัยรอบ 12 เดือน และร่วมงานเกษียณอายุราชการ บุคลากรกรมอนามัย
อ่าน 328 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี
อ่าน 249 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประกวดนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2555
ติวเข้ม... เพื่อการเป็นพ่อแม่มืออาชีพ
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบด้านการจัดการความรู้
อ่าน 268 ครั้ง
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คนสร้างงาน งานสร้างคน สร้างความรู้ สร้างสุขในองค์กร”
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯเข้าร่วมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 13 กย 55
ตลาดนัดความรู้สู่การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับยอดเยี่ยม ปลอดโรค สุขภาพจิตดี
ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมประชุมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2555
ภาพงานเกษียณอายุราชการศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ “ฝากรัก ด้วยใจ” 7 ก.ย.2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 [255] 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข