ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ต้อนรับ รพ.ลำปาง ดูงาน คลินิกเพื่อนวัยรุ่นและคลินิกทางเลือก
อ่าน 233 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดประชุมวิชาการ เครือข่ายเขต ๒ ร่วมใจสู่สุขภาพ
อ่าน 276 ครั้ง
คณะกรรมการโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพดีวิถีชิวิตไทยลงพื้นที่ชุมชนบ้านเขาเขนใน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่คัดเลือกระดับภาคใต้
คณะกรรมการโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพดีวิถีชิวิตไทยลงพื้นที่ รพ.วชิระภูเก็ตเพื่อคัดเลือกระดับภาคใต้
คณะกรรมการโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพดีวิถีชิวิตไทยลงพื้น รพ.สต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อคัดเลือกระดับภาคใต้
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี คัดกรองมะเร็งเต้านม
อ่าน 267 ครั้ง
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ส่งเสริมแกนนำวัยรุ่น ยุคใหม่ "จิตอาสา"
อ่าน 312 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เสริมทักษะแกนนำวัยรุ่นให้ 3 จังหวัด
อ่าน 261 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดประชุมทำแผนการดำเนินงานกรณีสาธารณภัย วันที่ 6 กย 2555
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ นิเทศติดตามงานส่งเสริมทันตสุขภาพ ในชมรมผู้สูงอายุ 20-23 สิงหาคม 2555
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ระยะเวลา 12 เดือน กำหนดประกาศสอบราคา 27 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน 2555
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน และครัวเรือน
อ่าน 399 ครั้ง
รมช.สธ. ลงพื้นที่อุบลฯ ย้ำวาระ “คนอีสาน 20 จังหวัดต่อสู้มะเร็งท่อน้ำดี”
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับสปสช.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการในชุมชน
งานสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช รับคณะศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียจาก ม.ราชภัฏนครฯ
Bird's eye view ตอนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม ออกอากาศทาง NBT 11 วันที่ศุกร์ที่ 31 สค.55 เวลา08.40-09.00น.
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบน้ำประปาในชุมชน
ชาวศูนย์อนามัยที่ 11 ต้อนรับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนราธิวาส
ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดประชุมสรุปบทเรียนจากน้ำท่วมปี 2554
อ่าน 303 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 [256] 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข