ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศอินเดีย
อ่าน 102 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมประเมินความก้าวหน้า การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูกในเขต 12 ปี พ.ศ.5554
อ่าน 64 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมงาน รวมพลัง เทิดไท้องค์ราชัน
อ่าน 78 ครั้ง
การอบรม "ผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน รุ่นที่ 3" ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร
อ่าน 2256 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดกิจกรรม "5 ธันวาคม รวมพลังคนไทยรวมใจถวายพระพร"
อ่าน 74 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยและมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์ คืนกำไรสู่สังคม
อ่าน 109 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนทันตกรรม
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โรงพยาบาลนครพิงค์ เยี่ยมชม คลีนิกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ งาน DPAC
อ่าน 102 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โครงการวิจัย การสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่น บิดา และทารกในสถานพยาบาล
ศูนย์อนามัยที่ 1 เข้าพื้นที่ชุมชนแออัด จ.ปทุมธานี
ศูนย์อนามัยที่ 1 ล้างตลาดสดเทศบาลบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา
อ่าน 128 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมประสานแผนการดำเนินงานปี 2555 ในเขตตรวจราชการที่ 18
อ่าน 87 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ ค่ายจิรประวัติ
อ่าน 148 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
อ่าน 95 ครั้ง
การประชุมสุรปบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
อ่าน 73 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2555
อ่าน 83 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดประชุมแกนนำพัฒนาคุณภาพงาน HPMQA เขต11 ปี 2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 [258] 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข