ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ขอแสดงความยินดีกับผู้รับโล่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมดีเด่น ปี 2559
อ่าน 48 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ชมเมืองนราธิวาส
อ่าน 52 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมมัสยิดบือแรง มัสยิดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด
อธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมหมู่บ้านสะอาด ชุมชนเข้มแข็ง ณ บ้านไทยสุข
อ่าน 49 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ต้อนรับนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย
อ่าน 43 ครั้ง
รวมพลคนกินนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
อ่าน 47 ครั้ง
ศอ.7 รับการเยี่ยมประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรไร้พุง
อ่าน 41 ครั้ง
ศอ.10 อุบลฯ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร รุ่นที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2559
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โดย ดร.เทวินทร์ วารีศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ PTVสุขภาพดี ช่อง PTV เคเบิลสระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรไร้พุงและคลินิกไร้พุงคุณภาพจังหวัดอุดรธานี
อ่าน 49 ครั้ง
ร่วมประชุมและสรุปผลการตรวจราชการ และบูรณาการผลการดำเนินงาน 5 คณะ
อ่าน 50 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก รพ.กระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สุขสำราญ ห่วงใยกัน
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่มาตรฐานการดำเนินงานวัยรุ่นและวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 11
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช รพ.ท่าดรงช้างจัดกิจกรรมหนูน้อยฟันดีปี 4
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 เข้ารับประทานโล่รางวัล เกียรติคุณสดุดี คนดีศรีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การประชุมประเมินผลการดำเนินงาน Long Term Care
ศอ.10 อุบลฯร่วมกับเครือข่ายนิเทศติดตามการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กแบบบูรณาการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข