ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
อ่าน 186 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีจัดประชุมวิชาการแม่และเด็ก ประจำปี 2555ครั้งที่3 (วันที่ 3)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ตามติดสิ่งดีๆที่ อ.กุดบาก จ.สกลนคร
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีและสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเยี่ยมเครือข่าย อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
อ่าน 186 ครั้ง
คณะอาจารย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานการดำเนินงานคลีนิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
สุดยอดส้วมระดับประเทศประจำปี 2554 สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
สุดยอดส้วมระดับประเทศประจำปี 2554 สถานีรถไฟนาชะอัง
สุดยอดส้วมระดับประเทศปี 2554 รพ.สต.บ้านควนผาสุก
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ จ.ชุมพรถอดบทเรียนส้วมดี
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่นจัดอบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิด
อ่าน 168 ครั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา นำทีมคณะ ทอดผ้าป่ามหากุศล ในงานบุญยิ่งใหญ่ประจำปี วิสาขบูชา พุทธบารมี
อ่าน 384 ครั้ง
คณะนิเทศกรมอนามัย เข้าเยี่ยมผลการดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
อ่าน 202 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการดูแลระบบประปาในโครงการประปาดื่มได้
อ่าน 133 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พันาศักยภาพบุคลากรงานวิจัยการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1-12" ประจำปีงบประมาณ 2555
อ่าน 179 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2555(วันที่2)
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดประชุมโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กภายใต้โครงการอนามัยโมเดล
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ครั้งที่ 3
อ่าน 250 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดงานวันพยาบาลสากล ประจำปี ๒๕๕๕
อ่าน 316 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา
อ่าน 144 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 [262] 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข