ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ผ่านประเมิน "หน่วยบริการที่รับส่งต่อ" ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2555
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เปิดเวทีแนะวัยรุ่น ป้องกันโรคเอดส์และท้องไม่พร้อมในวัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง
ศูนย์อนามัยที่11 นครศรีธรรมราช จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเครือข่าย โรงเรียนเด็กไทยฟันดี
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สาธิตการล้างแผง เขียง และตลาด
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานีลงพื้นที่สำรวจสภาพตลาดสดหลังน้ำลด
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดโครงการ "ผนึกกำลัง พิชิตกระดูกพรุน"
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธรศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
โรงพยาบาลราชบุรีเปิดใช้อาคารส้วมใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 8 กรมอนามัย สาธิตวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ พร้อมมอบสิ่งสนับสนุน
อ่าน 1639 ครั้ง
ทีม SRT ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ชุดที่ 8 ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง วันที่ 4
อ่าน 81 ครั้ง
ทีม SRT ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ชุดที่ 8 ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง วันที่ 3
อ่าน 89 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมตรวจสุภาพในโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุและสามเณรในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมาพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
อ่าน 100 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมปล่อยรถคาราวานความช่วยเหลือจังหวัดยะลา สู่พี่น้องชาวหนองแขม
อ่าน 84 ครั้ง
ทีม SRT ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ชุดที่ 8 ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง วันที่ 2
อ่าน 123 ครั้ง
ทีม SRT ชุดที่ 8 ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ลงพิ้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางวันแรก
อ่าน 87 ครั้ง
โรงเรียนราษฎร์บำรุง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านทันตสุขภาพ
คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมแรง ร่วมใจ ผลิตน้ำหมัก EM และ EM Ball สำหรับย่อยสลายสารอินทรีย์ในขยะ และน้ำที่ท่วม เพื่อช่วยลดกลิ่นเน่าเหม็น ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เขต 12 ปี 2555
ศูนย์อนามัยที่ 1 เข้าศูนย์อพยพ วัดบางศรีเมือง จ.นนทบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 [266] 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข