ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
นายแพทย์สุรวิทย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุขพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดแม่สมบูรณ์โคราช มุ่งยกระดับตลาดสดทุกจังหวัดสู่มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ
อ่าน 161 ครั้ง
ผู้ช่วยอธิบดี นิเทศติดตามงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
อ่าน 215 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมงานเททองฯ หลวงพ่อโสธร
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่สู่สุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขต 15 และ 16
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ยินดีต้อนรับ ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้นิเทศงาน กรมอนามัย
อ่าน 184 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมแข่งขันกีฬา "แดนใต้ อนามัยเกมส์ 55"
อ่าน 277 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน "โภชนาการในเด็กก่อนวันเรียนและวัยเรียน"
อ่าน 246 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เห็นพ้องกับผู้ช่วยอธิบดี ลดการเสี่ยงต่อโรคทางเดินอาหารต้องเริ่มจากร้านเปี่ยมคุณภาพ
อ่าน 235 ครั้ง
การอบรม การประยุกต์ใช้ระบบ Hal-Q ในโรงพยาบาล
อ่าน 164 ครั้ง
โครงการสัมมนาสื่อมวลชน เมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม
อ่าน 289 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขในการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
อ่าน 460 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เตือนวันใสกิน "ยาคุม" แต่วัยเยาว์เพิ่มอัตรเสี่ยง มะเร็งเต้านม
อ่าน 323 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการข้อมูลสุขภาพและประชากร” วันที่ 2-3 พ.ค.2555
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ"
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คลังปัญญาอาวุโสและจัดพิธีดำหัวปี๋ใหม่เมือง
อ่าน 225 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เข้าตรวจสอบพื้นที่ “แผ่นดินลุกเป็นไฟ” ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมการดูแลสตรีตั้งครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก สำหรับสถานบริการสาธารณสุขในเขต 17
อ่าน 212 ครั้ง
แดนใต้อนามัยเกมส์ '55
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.ยะลา หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดงานพบปะยามเช้า
อ่าน 236 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดอบรมมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 [268] 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข