ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามแนวทางการศึกษาแนววอลดอร์ฟ (มนุษยปรัชญา)
อ่าน 343 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดโครงการ "การสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการหกล้ม"
อ่าน 216 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมโครงการพัฒนาธนาคารขยะสู่ศูนย์การเรียนรู้ประจำศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
อ่าน 770 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดเต็ม 100%
อ่าน 195 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช G&Cรพ.สต.เฉลิมพระเกียรติคลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช โรงเรียนบ้านท่าขนอน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรแห่งแรกของ จ.สุราษฏร์ธานี
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับคลังสมองเขต 11 เยี่ยมชมเสริมพลังแกนนำพัฒนาอำเภอสุขภาพ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับคลังสมองเขต 11เยี่ยมชมเสริมพลังแกนนำพัฒนาอำเภอสุขภาพ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี การอบรมฟื้นฟูศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาล สปป.ลาว
อ่าน 202 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา พร้อมศึกษาดูงานสวนสาธิตสมุนไพร
อ่าน 295 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เฝ้าระวังสถานการณ์สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนของเขต 4
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
อ่าน 181 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี กรมราชทัณฑ์ ศึกษาดูงาน
อ่าน 226 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี โรงพยาบาลบางบ่อดูงาน DPAC
อ่าน 277 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เก็บข้อมูลเฝ้าระวังสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน
อ่าน 151 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ออกเก็บข้อมูลเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
อ่าน 155 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดอุบลราชธานีประเมินรับรองคุณภาพชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ระดับเขต
อ่าน 319 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 [269] 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข