ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดพิธีรดน้ำขอพรย้อนสิ่งดีดีประเพณีสงกรานต์
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 178 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดพิธีลงนามการมอบหมายการปฏิบัติราชการ
อ่าน 176 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมพิธีวันจักรี
อ่าน 340 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับเขต
อ่าน 210 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดประชุมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตำบลนมแม่ฯ เขต11
คณะตรวจนิเทศงานกรมอนามัยลงพื้นที่อำเภอพรหมคีรีอำเภอคุณภาพเขต 11
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมชี้แจงเรื่อง กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
อ่าน 203 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมระดมสมองเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสร้างสรรค์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
อ่าน 242 ครั้ง
คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๒ เข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
อ่าน 205 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย
อ่าน 367 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ตอบรับสปสช.เขต 9 นครชัยบุรินทร์ รวมโชว์ฝีมือในงานประกวดสื่อสร้างสรรค์หลักประกันสุขภาพ
อ่าน 513 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร 109 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
อ่าน 158 ครั้ง
จดหมายข่าวศูนย์อนามัยที่ 8 ปีที่ 7 ฉบับที่ 43 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2555
ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดประชุมส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก สู่มาตรฐานปี 2555
อ่าน 237 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดประชุมพัฒนาการศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขต18
อ่าน 211 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณ รงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมสาธารณะพร้อมกัน รับวันสงกรานต์
อ่าน 167 ครั้ง
นพ.สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัยและคณะตรวจนิเทศงานกรมอนามัยติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือนของศูนย์อนามัยที่ 11
ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕ & Big Cleaning Day

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 [270] 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข