ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ออกติดตามประเมินสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมจากภาวะน้ำท่วม อำเภอบางระกำ และอำเภอเมืองพิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ส่งทีมเจ้าหน้าลงพื้นที่แหล่งพักพิงผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ศูนย์อนามัยที่ 1 ช่วยภัยนำท่วม จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ปล่อยแถวหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ช่วยปากน้ำโพเต็มพิกัด
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประชุมวางแผนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครสววรค์
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ช่วยเหลือน้ำท่วม ต.หอกลอง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ส่งทีมเจ้าหน้าลงพื้นที่จุดอพยพ ตำบลมะต้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมฟังบรรยายผลกระทบจากการปล่อยน้ำของเขื่อนภูมิพล ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี มอบชุดนายสะอาดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 139 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจน้ำดื่มและอาหารให้กับผู้ประสบภัย
อ่าน 101 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ลงพื้นที่น้ำท่วม
อ่าน 93 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดตั้งมุมส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี รับรองคุณภาพน้ำประปาที่จันทบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 1 มอบสิ่งของแก่ศูนย์พักพิง ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง 6 จ.ปทุมธานี
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ยืมส้วมลอยน้ำสาธิต
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประชุมวางแผนให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
ศูนย์อนามัยที่ 1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วมจังหวัดในเขต 1
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านหนองแสง จ.ขอนแก่น
อ่าน 133 ครั้ง
"15 ตุลาคม วันล้างมือโลก" ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรมมือสะอาด ปราศจากโรค
อ่าน 4878 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 [270] 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข