ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ใส่เกียร์เดินหน้า เต็มที่พร้อมขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ & สิ่งแวดล้อม ในปี 60
อ่าน 382 ครั้ง
ศอ.7 ร่วมงานแถลงข่าวเทศบาลนครขอนแก่น
UNICEF ศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
อ่าน 62 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมการบูรณาการแผนในการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรูปแบบ cluster ระหว่างศูนย์อนามัยที่ 4/1 และ 4/2
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 เข้ารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
รศ. คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงาน
ร่วมประชุมสรุปแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560-2564
ร่วมประชุมเพื่อรับแนวทางการปฏิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลก
กรมอนามัยเข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 77 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 65 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ผนึกกำลัง สสส. เด็กไทยแก้มใสบุรีรัมย์
อ่าน 149 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ อาคารหลังใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
สุดยอดส้วมปี 2559
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้รับได้มอบโล่รางวัลรางวัลระดับดีเด่น หน่วยงานผ่านการประเมินโครงการ "คุณภาพคนสู่คุณภาพงาน"
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบคลังเอกสารดิจิทัล
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ทำบุญเปิดอาคารผู้ป่วยนอก(หลังใหม่) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 เพื่อความเป็นสิริมงคล
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดพิธีรำลึกวันมหิดล ประจำปี 2559 ที่อาคารผู้ป่วยนอก(หลังใหม่)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข