ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
รพ.สต.บ้านเปี๊ยเนินทำ Big Cleaning Day ในโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.คลองน้อยจัดให้บริการตรวจตาแก่ประชาชนในพื้นที่
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น รณรงค์ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
อ่าน 375 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดมหกรรมรวมพลคนรักและห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ
อ่าน 476 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครศรีธรรมราช เตือนภัยคุณผู้หญิง อย่ามองข้่าม ทิชชู่ อีกหนึ่งหนทางสู่ มะเร็งปากมดลูก
อ่าน 540 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดงาน สัปดาห์นมแม่ วันแม่แห่งชาติ เปิดบ้านเด็กดี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ณ วัดสามัคคีชัย ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 311 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ อบรมการใช้โปรแกรม DHIA การรวบรวมทรัพย์สินทางปัญญาของคนในองค์กร
อ่าน 347 ครั้ง
"Bird eye view " ตอนมหัศจรรย์นมแม่ตอนที่ 1ออกอากาศทาง NBT 11 วันที่ศุกร์ที่10 สค.55 เวลา08.40-09.00น.
การพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคภายใต้แผนการบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง 25-27 กค.55
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมจัดนิทรรศการในงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดค่ายเด็กไทยทำได้ในถิ่นทุรกันดาร
หมู่บ้านไอโอดีนตำบลบ่อแสน อ.ทับปุด จังหวัดพังงา
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
อ่าน 332 ครั้ง
ประชาชนชื่นชอบ นวัตกรรม ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุีรี
อ่าน 276 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี รวมใจสื่อมวลชน 9 จังหวัด
อ่าน 274 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี ประจำปี ๒๕๕๕
อ่าน 277 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ตลาดนัดการจัดการความรู้ รักษ์สุขภาพ ปี 2555

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 [271] 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข