ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
สารคดีสั้นของ ศูนย์อนามัยที่ 11 ออกอากาศทาง NBT 11ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40-09.00 ช่วง Bird Eye View ep 7 สุดยอดส้วม วัดสวนสมบูรณ์
สารคดีสั้นของ ศูนย์อนามัยที่ 11 ออกอากาศทาง NBT 11ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40-09.00 ช่วง Bird Eye View ep 6 วัดส่งเสริมสุขภาพ วัดถ้ำทะเลทรัพย์
สารคดีสั้นของ ศูนย์อนามัยที่ 11 ออกอากาศทาง NBT 11ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40-09.00 ช่วง Bird Eye View ep 5 สีเขียวแห่งขุนเขาพะโต๊ะ
สารคดีสั้นของ ศูนย์อนามัยที่ 11 ออกอากาศทาง NBT 11ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40-09.00 ช่วง Bird Eye View ep 4 มาลดขยะกันเถอะ
สารคดีสั้นของ ศูนย์อนามัยที่ 11 ออกอากาศทาง NBT 11 ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40-09.00 ช่วง Bird Eye View ep 3 วชิระภูเก็ต โรงพยาบาลลดโลกร้อน
สารคดีสั้นของ ศูนย์อนามัยที่ 11 ออกอากาศทาง NBT 11 ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40-09.00 ช่วง Bird Eye View ep 2 รู้จักและร่วมใจลดโลกร้อน
สารคดีสั้นของ ศูนย์อนามัยที่ 11 ออกอากาศทาง NBT 11 ทุกวันศุกร์ เวลา 08.40-09.00 ช่วง Bird eye view ep 1 ท่าศาลาเมืองสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดอบรม “พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก สังกัด อปท.”
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดสัมมนา โครงการอำเภออยู่ดีมีสุข เขตตรวจราชการฯ ๑๒
อ่าน 328 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 จับมือ สคร.3 เตรียมตัวรับสู่ประชาคมอาเซียน
อ่าน 244 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 304 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดอบรมตามโครงการน้ำประปาสะอาด ประชาราษฎร์ใส่ใจ ปลอดภัยทั้งตำบล
อ่าน 317 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดอบรมการใช้โปรแกรม DHIA การรวบรวมทรัพย์สินทางปัญญาของคนในองค์กร
อ่าน 275 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา
อ่าน 229 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กิจกรรม 5 ส.
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดผ้าป่าสมทบทุนมูลนิธิฯ สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนทุนวิจัยงานส่งเสริมสุขภาพในโอกาสครบรอบ 16 ปี
อ่าน 344 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก พิธีเปิดเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก การประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 9
อ่าน 217 ครั้ง
Talk show ก้าวสู่สุดยอดส้วม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 [272] 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข