ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีร่วมรับรอง กปภ.สาขาสามพราน พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้
อ่าน 346 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีผสานพลังภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาต้นแบบตลาดกลางค้าส่งผักและผลไม้สด
อ่าน 320 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ผนึกกำลังพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จับมือศูนย์วิชาการและภาคีเครือข่ายเขต 12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้..โครงการเมืองสุขภาพดี
อ่าน 340 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ต้อนรับนักศึกษาดูงาน จากสถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตยะลา
อ่าน 283 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น เตรียมความพร้อม ต้อนรับอาเซียน ปี ๒๕๕๘
อ่าน 344 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ข่อนแก่น จัดอบรม CPR.
อ่าน 832 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เตรียมจัดผ้าป่าสมทบทุนมูลนิธิฯ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ตลอดจนเป็นทุนวิจัยงานส่งเสริมสุขภาพในโอกาสครบรอบ 16 ปี
อ่าน 490 ครั้ง
รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่สูงและศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง 17-18 ก.ค. 2555
ชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มอบเตียงไฟฟ้าให้ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น
อ่าน 4215 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
อ่าน 314 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ ชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
อ่าน 246 ครั้ง
องค์กรไร้พุง!ต้นแบบการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
ศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการคลีนิกส่งเสริมสุขภาพ ของศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 439 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมการใช้โปรแกรม phims v.3
อ่าน 335 ครั้ง
กรมอนามัยลงพื้นที่เขต 11 ถ่ายสารคดีสั้น ชมรมผู้สูงอายุตำบลหล่อยูง
สำนักเลขานุการกรมอนามัยและ ศอ.11 ลงพื้นที่ รพ.คีรีรัฐนิคม ถ่ายทำสารคดีสั้น
สำนักเลขานุการกรมอนามัยร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่ รพสต บ้านควนผาสุก และวัดสวนสมบูรณ์ ถ่ายทำสารคดีสั้น กรมอนามัย
สำนักส่งเสริมสุขภาพและศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่ ถ่ายทำสารคดีสั้น วัดส่งเสริมสุขภาพ วัดถ้ำทะเลทรัพย์
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา สานต่องานบุญ สมทบทุนโครงการคัดกรองมะเร็วเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แด่สตรีด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 [274] 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข