ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม PHIMS Version 3
อ่าน 372 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา นำทีมสื่อนครชัยบุรินทร์ ประชุมพร้อมศึกษาดูงานค้นหาแนวทางสื่อมวลชนต้นแบบ
อ่าน 318 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ตรวจประเมินส้วมสาธารณะในจังหวัดนครปฐม เพื่อคัดเลือกสุดยอดส้วมแห่งปี 2555 ระดับเขต
อ่าน 252 ครั้ง
รมต.สธ.เปิดงานไอโอดีนประจำปี 55 หวังให้คนไทยไม่ขาดไอโอดีน ผอ.ศูนย์ 5 ฯ นำทีมร่วมรับโล่ห์ และเผยแพร่ความรู้ผ่านนิทรรศการ
อ่าน 360 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานคลินิก DPACของโรงพยาบาลในเขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปี 2555
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำต้นฉบับ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีอุทกภัย
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู้ในอนาคต (DHIA : KM)
อ่าน 804 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดอบรมโปรแกรม DHIA วันที่ 25-27 มิ.ย. 2555 จำนวน 3 รุ่น
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อบรมโครงการฝึกทบทวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ปี 2555
อ่าน 295 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาหลักสูตร แม่และเด็ก"
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
อ่าน 263 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 7อุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข
สำนักส่งเสริมฯกรมอนามัยจัดประชุมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนามัยที่ 11
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชจัดประชุมติดตามการดำเนินงานตำบลนมแม่ฯเขต11
สสจ.กระบี่จัดประชุมแกนนำจังหวัดขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ปี 55
สสจ.ภูเก็ตจัดประชุมแกนนำจังหวัดขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ปี 55
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับเทศบาล) ประจำปี 2555 รุ่นที่ 2
คณะนิเทศกรมอนามัยเข้าเยี่ยมผลการดำเนินการ ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี
อ่าน 358 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์หน่วยงาน
อ่าน 331 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 [276] 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข